ACTIVITATI/MASURI CONCRETE TERMEN DE REALIZARE STADIU
3.1.3.2. Elaborarea unei metodologii de monitorizare a MNPC.
Responsabili:
• MJ, ANABI
Instituții implicate:
• MAI, ME, MS, MMPS, PÎCCJ
2022 status-inpregatire Detalii
3.2.1.1. Organizarea de seminarii, conferințe, schimb de bune practici cu personalul autorităților și instituțiilor implicate în procesul de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• MJ, PÎCCJ, CSM, Instanțe, INM
Permanent status-indeplinit Detalii
3.2.1.2. Instituționalizarea unui parteneriat activ cu societatea civilă, pentru realizarea de acţiuni şi de evenimente având ca temă principală problematica procesului de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni, precum și reutilizarea socială, cu accentuarea caracterului preventiv-educativ.
Responsabili:
• MJ, PÎCCJ, ANABI
Instituții implicate:
• Reprezentanți ai societății civile
Permanent status-indeplinit Detalii
3.2.1.3. Dezvoltarea parteneriatului activ cu partenerii externi (precum Comisia Europeană, Comisia de la Veneţia şi GRECO). Participarea României la procesul decizional European privind consolidarea cadrului legal pentru recuperarea creanțelor din infracțiuni. Comunicarea de date statistice către Comisia Europeană.
Responsabili:
• MJ, ANABI, MAE
Instituții implicate: -
Permanent status-indeplinit Detalii
3.2.1.4. Promovarea reutilizării bunurilor confiscate, prin transmiterea cu titlu gratuit sau darea în folosință a bunurilor imobile confiscate în timpul procesului penal pentru proiecte de interes public și social. Desfășurarea de campanii de informare privind reutilizarea bunurilor imobile confiscate.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• ANAF, UNNPR, ANCPI, AAPL, ONG-URI, Academia Română
Permanent status-indeplinit Detalii
3.3.1.1. Derularea unei cercetări sociologice la nivel național pentru măsurarea nivelului de satisfacție a beneficiarilor serviciilor furnizate de ANABI.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• Autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în domeniu.
• Victimele infracțiunilor
• Societatea civilă (populație, ONG-uri)
• Mediul de afaceri
2024(Rap. final 2025) 2022(Rap. intermediar 2023) status-inpregatire Detalii
3.3.2.1. Derularea unor evenimente și campanii media de conștientizare a cetățenilor, a factorilor de decizie și a altor factori interesați asupra problematicii administrării bunurilor indisponibilizate și a recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, precum și despre importanța reutilizării sociale și publice (prezent și trecut).
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• Societatea civilă (populație, ONG-uri)
• Mediul de afaceri
Permanent status-indeplinit Detalii
3.3.2.2. Identificarea experiențelor de succes, prin selectarea inițiativelor prezentate de autoritățile și instituțiile cu competențe în domeniu și elaborarea bunelor practici.
Responsabili:
• MJ, PÎCCJ, ANABI
Instituții implicate:
• Instanțe, Parchete, MAI
Permanent status-indeplinit Detalii
3.3.2.3. Prezentarea în format accesibil publicului larg a unor cazuri concrete de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, precum și a celor de reutilizare socială și/sau publică.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• Instanțe, Parchete, MAI
Permanent status-indeplinit Detalii
3.3.2.4. Măsurarea periodică a progresului creșterii încrederii populației.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• Furnizori de servicii
Permanent status-inpregatire Detalii