Componența

Componența Consiliului de Coordonare este stabilită în baza art. 12 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative . Astfel:


Art. 12

(1) Agenția își desfășoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenției, 3 reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție, dintre care unul din cadrul Directei Naționale Anticorupție si unul din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, cate un reprezentant al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Finanțelor Publice, precum si al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Desemnarea membrilor Consiliului se realizează prin ordin sau decizie a conducătorului fiecărei instituții reprezentate, pentru o perioada de 2 ani.

(2) Activitatea Consiliului nu are caracter permanent. Consiliul se reunește de cel puțin două ori pe an sau ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului general al Agenției sau la solicitarea a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.
(3) Consiliul se consideră a fi legal întrunit dacă sunt prezenți cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

(4) Lucrările sunt conduse de un președinte ales dintre membrii Consiliului pentru un mandat de un an.

(5) Ordinea de zi se stabilește pe baza propunerii directorului general sau a membrilor Consiliului care au convocat reuniunea. Ordinea de zi este adusa la cunoștința membrilor Consiliului cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței.


COMPONENŢA NOMINALĂ ACTUALĂ A CONSILIULUI DE COORDONARE AL ANABI:

Denisa-Adriana Cristodor – PÎCCJ;

Andreea Simona Uzlău – CSM;

Ionuț Ardeleanu – DIICOT;

Marian Drăgulescu - DNA;

Antoine Avram - ANAF/DGESCS;

Ion-Daniel Popescu – MF;

Aurel Dobre - MAI;

Sorin Tănase – MJ;

Cornel – Virgiliu Călinescu – ANABI
Distribuie: