Administrare bunuri mobile

În conformitate cu prevederile art. 28 alin (1), la solicitarea procurorului sau instanței de judecată, ANABI depozitează temporar și administrează bunurile mobile indisponibilzate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asiguratorii echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro; în acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.