Imobile confiscate

In temeiul prevederilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Agenţia publică pe pagina sa de internet informaţii actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante.

Datele cuprinse în prezenta rubrică sunt furnizate de către Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Imobil compus din 2.920 mp teren intravilan și construcțiile C1 - locuință cu 2 camere și dependințe

Tip confiscare: specială (Cod Penal 1969)Descriere: Imobil compus din 2.920 mp teren intravilan (2.997 mp suprafață rezultată din măsurători) și construcțiile C1 - locuință cu...

22 Noi 2023

Mai multe detalii

Imobil compus din 300 mp teren intravilan categoria „curți construcții” și construcția C1 tip locuință

Tip confiscare: specială Descriere: Imobil compus din 300 mp (294 mp suprafață măsurată) teren intravilan categoria „curți construcții” și construcția C1 tip locuință – parter,...

22 Noi 2023

Mai multe detalii

Imobil apartament cu 2 camere și dependințe, având suprafață utilă de 48 mp

Tip confiscare: specială Descriere: Imobil apartament cu 2 camere și dependințe, având suprafață utilă de 48 mp (52,90 mp suprafață rezultată din măsurători) situat în...

22 Noi 2023

Mai multe detalii

Imobil situat în sat Valea Seacă, str. Principală nr. 26 județul Bacău, compus din teren intravilan în suprafață de 2.055 mp și casă

Tip confiscare: Ordin de confiscare internațională Descriere: imobil situat în sat Valea Seacă, str. Principală nr. 26 județul Bacău, compus din teren intravilan în suprafață...

22 Noi 2023

Mai multe detalii

Imobil teren intravilan în suprafață de 500 mp categoria de folosință „arabil”

Tip confiscare: specială (Cod Penal 1969) Descriere: : Imobil teren intravilan în suprafață de 500 mp categoria de folosință arabil, nr. top. 554/5/1/3 număr cadastral...

22 Noi 2023

Mai multe detalii

Imobil teren în suprafață de 177 mp categoria de folosință „altele”

Tip confiscare: specială (Cod Penal 1969) Descriere: Imobil teren în suprafață de 177 mp categoria de folosință „altele”, nr. top: 3498/38/1, număr cadastral 3498/38/1, înscris...

22 Noi 2023

Mai multe detalii

Imobil teren intravilan în suprafață de 783 mp categoria de folosință „arabil”

Tip confiscare: specială (Cod Penal 1969) Descriere: Imobil teren intravilan în suprafață de 783 mp categoria de folosință „arabil”, nr. top: 554/5/1/4, număr cadastral 1734/4,...

22 Noi 2023

Mai multe detalii

Imobil situat în Municipiul Deva, str. Dorobanți nr. 20, județul Hunedoara, compus din teren intravilan în suprafață de 498 mp categoria de folosință „curți construcții”

Tip confiscare: specială (Cod Penal 1969) Descriere: Imobil situat în Municipiul Deva, str. Dorobanți nr. 20, județul Hunedoara, compus din teren intravilan în suprafață de...

22 Noi 2023

Mai multe detalii

Imobil teren intravilan în suprafață de 499 mp categoria de folosință „arabil”

Tip confiscare: specială (Cod Penal 1969)Descriere: Imobil teren intravilan în suprafață de 499 mp categoria de folosință „arabil”, nr. top: 554/5/1/2, număr cadastral 1734/2, înscris...

22 Noi 2023

Mai multe detalii