Proiect: „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 56


Proiect:   „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 56

Beneficiar: Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Partener: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Scop: Creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni

Obiective specifice: Consolidarea capacității Agenției Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii instituționale prin dezvoltarea de instrumente operaționale și strategice, precum și investirea în capitalul uman.


Rezultate: 

Rezultat proiect 1 - Capacitate operațională și strategică consolidată la nivelul Agenției;

Rezultat proiect 2 - Resurse umane  specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate;

Rezultat proiect 3 - Bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării şi valorificării bunurilor provenite din infracţiuni.


Data de începere: 29.09.2017 

Perioada de implementare: 36 de luni

Valoarea totală (defalcată pe surse de finanțare):

Bugetul total al proiectului este 6.126.635,64 lei din care asistența financiară nerambursabilă este de 83,98386280%, respectiv 5.145.385,27 lei.

Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 981.250,37 lei
Documente atașate
Distribuie: