Cooperare interinstituțională

În conformitate cu art. 4 din Legea nr. 318/2015 în îndeplinirea funcţiilor sale, Agenţia cooperează cu: 

   a) Ministerul Public; 

   b) Consiliul Superior al Magistraturii; 

   c) Ministerul Afacerilor Interne; 

   d) Ministerul Finanţelor Publice; 

   e) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 

   f) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; 

   g) Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

   h) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; 

   i) Departamentul de Luptă Antifraudă; 

   j) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

   k) Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti; 

   l) Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România; 

   m) Uniunea Naţională a Barourilor din România; 

   n) orice altă autoritate sau instituţie publică cu atribuţii relevante pentru activitatea desfăşurată de Agenţie.  Distribuie: