Cooperare interinstituțională

În conformitate cu art. 4 din Legea nr. 318/2015 în îndeplinirea funcţiilor sale, Agenţia cooperează cu: 

  a) Ministerul Public; 

  b) Consiliul Superior al Magistraturii; 

  c) Ministerul Afacerilor Interne; 

  d) Ministerul Finanţelor Publice; 

  e) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 

  f) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; 

  g) Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

  h) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; 

  i) Departamentul de Luptă Antifraudă; 

  j) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

  k) Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti; 

  l) Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România; 

  m) Uniunea Naţională a Barourilor din România; 

  n) orice altă autoritate sau instituţie publică cu atribuţii relevante pentru activitatea desfăşurată de Agenţie.  Distribuie: