Platforma ARO

Platforma ARO (Asset Recovery Offices) de la nivelul Uniunii Europene

Decizia Consiliului 2007/845/JAI impune statelor membre să înfiinţeze sau să desemneze oficii  naționale  de  recuperare  a  creanţelor  care  să  promoveze,  printr-o  cooperare consolidată, cel mai rapid sistem posibil de identificare şi urmărire a creanţelor provenite din  infracțiuni  la  nivelul  UE.

La   data   de   20   noiembrie   2008,   Comisia   a   adoptat Comunicarea  privind  produsele  provenite  din  activităţi  de  criminalitate  organizată: garantarea principiului potrivit căruia „criminalitatea nu aduce venituri”,care  propune zece  priorități  strategice  pentru  a  consolida  lupta  împotriva  criminalităţii  organizate. Totodată,  se  precizează  faptul  că  a  lupta  eficace  împotriva  criminalității  înseamnă atacarea  punctelor  celor  mai  vulnerabile  ale  infractorilor.  Confiscarea  și  recuperarea produselor  infracțiunii  vizează  direct  resursele  acestora  și  fac  parte  din  strategia financiară  extinsă  a UE  privind  criminalitatea. De  asemenea,  comunicarea  prevede inițiative pentru o cooperare sporită între oficiile de recuperare a creanţelor și pentru noi instrumente legate de identificarea și urmărirea activelor. Aceasta propune ca oficiile de recuperare a creanţelor să se reunească în mod regulat în cadrul unei platforme informale pentru  a  asigura  schimbul  eficient  de  informații,  coordonarea  și cooperarea. Astfel,  în 2009, Comisia a lansat o platformă informală a oficiilor de recuperare a creanțelor (ARO), în scopul de a consolida cooperarea și coordonarea la nivelul UE, urmând a se reuni de două  ori  pe  an.

Raportul „Recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni și confiscarea: garantarea principiului potrivit căruia „criminalitatea nu aduce venituri”” (https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200602_com-2020-217-commission-report_en.pdf ) a evidențiat, de asemenea, o serie de puncte care ar putea consolida și mai mult capacitatea oficii  naționale  de  recuperare  a  creanţelor  de a urmări și identifica bunuri provenite din infracţiuni. Acestea includ:

Ø  accesul rapid al oficiilor la un set minim de date, deținute în registrele și bazele de date naționale;

Ø  necesitatea schimbului de informații prin intermediul SIENA pentru a permite o comunicare rapidă și sigură a informațiilor;

Ø  necesitatea de a spori puterile oficiilor (de exemplu, posibilitatea de a aplica sechestre și capacitatea de a identifica bunuri ca urmare a unei condamnări penale finale);

Ø  necesitatea stabilirii unor termene fixe și stricte în care un oficiu trebuie să răspundă unei solicitări de către un omolog.

https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/asset-recovery-office-aro_enDistribuie: