Platforma ARO

Platforma ARO (Asset Recovery Offices) de la nivelul Uniunii Europene

Decizia Consiliului 2007/845/JAI impune statelor membre să înfiinţeze sau să desemneze oficii naționale de recuperare a creanţelor care să promoveze, printr-o cooperare consolidată, cel mai rapid sistem posibil de identificare şi urmărire a creanţelor provenite din infracțiuni la nivelul UE.

La data de 20 noiembrie 2008, Comisia a adoptat raportul Comunicarea privind produsele provenite din activităţi de criminalitate organizată: garantarea principiului potrivit căruia „criminalitatea nu aduce venituri”, care propune zece priorități strategice pentru a consolida lupta împotriva criminalităţii organizate. Totodată, se precizează faptul că a lupta eficace împotriva criminalității înseamnă atacarea punctelor celor mai vulnerabile ale infractorilor. Confiscarea și recuperarea produselor infracțiunii vizează direct resursele acestora și fac parte din strategia financiară extinsă a UE privind criminalitatea. De asemenea, comunicarea prevede inițiative pentru o cooperare sporită între oficiile de recuperare a creanţelor și pentru noi instrumente legate de identificarea și urmărirea activelor. Aceasta propune ca oficiile de recuperare a creanţelor să se reunească în mod regulat în cadrul unei platforme informale pentru a asigura schimbul eficient de informații, coordonarea și cooperarea. Astfel, în 2009, Comisia a lansat o platformă informală a oficiilor de recuperare a creanțelor (ARO), în scopul de a consolida cooperarea și coordonarea la nivelul UE, urmând a se reuni de două ori pe an.

Raportul „Recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni și confiscarea: garantarea principiului potrivit căruia „criminalitatea nu aduce venituri” a evidențiat, de asemenea, o serie de puncte care ar putea consolida și mai mult capacitatea oficii naționale de recuperare a creanţelor de a urmări și identifica bunuri provenite din infracţiuni. Acestea includ:

  • accesul rapid al oficiilor la un set minim de date, deținute în registrele și bazele de date naționale;
  • necesitatea schimbului de informații prin intermediul SIENA pentru a permite o comunicare rapidă și sigură a informațiilor;
  • necesitatea de a spori puterile oficiilor (de exemplu, posibilitatea de a aplica sechestre și capacitatea de a identifica bunuri ca urmare a unei condamnări penale finale);
  • necesitatea stabilirii unor termene fixe și stricte în care un oficiu trebuie să răspundă unei solicitări de către un omolog.

https://home-affairs.ec.europa.eu/index_en
Distribuie: