3.2.1.4. Promovarea reutilizării bunurilor confiscate, prin transmiterea cu titlu gratuit sau darea în folosință a bunurilor imobile confiscate în timpul procesului penal pentru proiecte de interes public și social. Desfășurarea de campanii de informare privind reutilizarea bunurilor imobile confiscate.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• ANAF, UNNPR, ANCPI, AAPL, ONG-URI, Academia Română

Status: indeplinit / Numar: / Termen: Permanent

În raport de prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 216/2016, având în vedere necesitatea aducerii la cunoștința unităţilor administrativ-teritoriale, asociaţiilor, fundaţiilor, Academiei Române, academiilor de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale, autorităţilor administraţiei publice centrale, altor instituţii publice de interes naţional sau regiilor autonome de interes naţional, despre posibilitatea de a solicita, în condițiile art. 34, art. 35 din Legea nr. 318/2015 și art. 1 din Legea nr. 216/2016, reutilizarea bunurilor imobile confiscate în cadrul procesului penal, ANABI publică pe pagina sa de internet informațiilor comunicate de către ANAF-DGESCS, după caz, în secțiunile: „Imobile confiscate”, „Imobile reutilizate social” și „Imobile reutilizate public”.

Rezultate:

În aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. 1) și alin 2) din Legea nr. 216/2016 care reglementează reutilizarea publică a imobilelor confiscate în cadrul proceselor penale, ANABI a formulat propunerea de reutilizare a imobilului situat în București, Calea Floreasca nr. 39, Sector 1. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 797/2020, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 897 din 2 octombrie 2020, imobilul menționat s-a transmis cu titlu gratuit în administrarea Ministerului Justiției.

Urmare a aplicării de către ANABI a procedurii privind reutilizarea socială prevăzută la art. 34 din Legea nr. 318/2015 cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor a publicat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Traian, județul Bacău, a unui imobil intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare, în scopul utilizării pentru obiective de natură socială – așezământ pentru persoanele vârstnice.

Totodată, prin 2 dintre proiectele cu finanțare externă („Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” și „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”), atribuțiile exercitate de ANABI cu privire la reutilizarea bunurilor confiscate în cadrul procesului penal au fost promovate prin campanii de informare desfășurate la nivel național (spoturi video și infoclipuri).Distribuie: