Finanțări nerambursabile asociații și fundații

Finanțări nerambursabile asociații și fundații

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.) publică spre informare:

-      Programul anual al ANABI pentru acordarea de finanțări nerambursabile activităților nonprofit de interes general pe anul 2024 - Sprijin pentru victime și comunitate. Infractorii plătesc.” și

-    Ghidul solicitantului în vederea acordării de finanțări nerambursabile în anul 2024 din bugetul Agenției pentru activități nonprofit de interes general, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes de interes general”, împreună cu anexele acestora.

Acest demers este parte integrantă din Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității (MNSPC).

Detalii privind procedura:

·        suma totală alocată în anul 2024 este în cuantum de 1.737.703,62 lei;

·        durata pentru implementarea unui proiect este de maxim 6 luni de la data semnării contractului de finanțare;

·        valoarea eligibilă a unui proiect este cuprinsă între minim 100.000 lei și maxim 347.540,724 lei;

·      finanțările nerambursabile vor fi însoțite de o contribuție, din partea Beneficiarului, alcătuită din cofinanțarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

·     activități eligibile – vor fi finanțate proiecte care vizează educația juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor, și care contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în cadrul politicilor publice și/sau al strategiilor naționale sau europene. 

Cadru legal aplicabil:

·      Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, capitolul V¹;

·       Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Data lansării apelului de proiecte va fi comunicată ulterior de ANABI, după publicarea Programului și a Anunțului de participare în Monitorul Oficial, aceasta fiind condiționată de parcurgerea procedurii prevăzute de art. 37⁵ din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Calendarul estimativ:

·        termen limită pentru depunerea propunerilor de proiect – nu mai târziu de 5 aprilie 2024;

·        evaluare proiecte – aprilie 2024;

·        semnare contracte – mai 2024;

·        implementare – iunie - noiembrie 2024;

·        raportare – decembrie 2024.

Pentru vizualizarea documentelor, vă rugăm să accesați lista de mai jos:

Program anual de acordare a finanțărilor pe anul 2024 I Anexa la program - strategii I Ghidul solicitantului I Anexe ghid

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa de email: anabi.grants@just.ro
Consultare publică - 08 septembrie 2023

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate lansează, astăzi, 8 septembrie 2023, spre consultare publică, în contextul Mecanismului național de susținere a prevenirii criminalității, programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile și ghidul solicitantului în vederea acordării de finanțări nerambursabile în anul 2023/2024 din bugetul Agenției Naționale de Administrare Bunuri Indisponibilizate (ANABI) pentru activități nonprofit de interes general, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes de interes general, cu modificările ulterioare, împreună cu anexele acestora.

În acest context, părțile interesate sunt invitate a se implica în cadrul procesului de consultare a programului anual și a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate la adresa de e-mail anabi@just.ro, până la data de 29 septembrie 2023, ora 23:59.

În același context, ANABI reia inițiativa “Vinerea Ușilor Deschise” în care, pe parcursul lunii septembrie 2023, va organiza în fiecare zi de vineri – între orele 10 şi 14, consultări și dezbateri publice cu reprezentanții societății civile, cu privire la programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile și ghidul solicitantului. Pentru detalii suplimentare și pentru programarea accesului în instituție, persoanele interesate pot contacta Agenția la adresa de email: anabi@just.ro.

Pentru vizualizarea documentelor aferente ghidului, vă rugăm să accesați lista de mai jos:

Programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile | Ghidul solicitantului, elaborat de ANABI | Anexe program | Anexe ghid
Distribuie: