Misiunea si funcțiile agenției

Despre Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Prin înființarea ANABI, România propune o abordare integrată a recuperării activelor provenite din infracțiuni combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate.

Misiunea Agenției

Scopul final al ANABI este acela de a asigura o creştere a ratei de executare a ordinelor de confiscare dispuse în materie penală, printr-o administrare eficientă a bunurilor sechestrate care sunt repartizate Agenţiei de procurori și judecători. Corelativ, vor creşte veniturile aduse la bugetul de stat, precum şi cele prin care se asigură despăgubirea victimelor infracţiunilor, inclusiv ale statului, când acesta s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Funcțiile Agenției

Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 318/2015, Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii

 1. de facilitare a urmăririi şi a identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale; 
 2. de administrare simplă, în cazurile prevăzute de prezenta lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal; 
 3. de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal; 
 4. de gestionare a sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni; 
 5. de sprijinire, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal; 
 6. de coordonare, evaluare şi monitorizare la nivel naţional a aplicării şi respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni. 

Elemente de context

 • Legea nr. 318/2015 oferă o soluție modernă de creștere a capacității autorităților judiciare de a identifica produsele infracțiunii și de a repara în mod eficient prejudiciile cauzate prin infracțiuni;
 • De esența acestei noi instituții este cooperarea inter agenții - toate instituțiile cu atribuții vor fi implicate pe întreaga durată a procesului penal, într-o manieră integrată;
 • Am avut în vedere modele de bune practici europene (FR, BE, NL, IT) și internaționale (SUA) și apreciem că forma finală adoptată de Parlament completează în mod fericit proiectul inițial, adăugând posibilitatea reutilizării sociale a bunurilor confiscate; De altfel, prin această abordare, România realizează o transpunere integrală a art. 10 din Directiva Uniunii Europene privind confiscarea (adoptată în 2014);
 • Agenția reprezintă un rezultat al Strategiei Naționale Anticorupție 2012 -2015 și rămâne parte integrantă din angajamentele interne și internaționale ale României în domeniul justiție și politici publice anticorupție. În prezent, Agenția este implicată în implementarea a patru documente strategice naționale:
 • Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020
 • Strategia Națională Anticorupție 2016 -2020
 • Angajamentele de țară pentru accelerarea luptei împotriva corupției ca o datorie față de cetățenii săi (Summit-ul de la Londra)
 • Planul Național de Acțiune 2016 - 2018 – Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă
 • De asemenea, asigurarea resurselor adecvate și a independenței operaționale constituie un angajament asumat de Guvernul României prin Declarația de la Londra, dar și prin Mecanismul de Cooperare și Verificare.
Distribuie: