Reuniuni ale consiliului de coordonare


28.06.2023 - Agenda

 1. Prezentarea raportului anual de activitate al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate aferent anului 2022.
 2. Diverse.

31.05.2023 - Agenda

 1. Activitatea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în 2022 - proiect raport de activitate;
 2. Informare stadiu operaționalizare ROARMIS;
 3. Informare privind diferite acțiuni și programe în care este implicată Agenția;
 4. Informare privind aspecte de practica judiciară care pot fi avute în vedere pentru promovarea de propuneri de natură strategică.

10.05.2022 - Agenda

 1. Evaluarea stadiului de implementare a Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021—2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021—2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.917/2021.
 2. Dezbateri privind cazurile practice care implică competența partajată a tuturor instituțiilor reprezentate în Consiliul de coordonare;
 3. Diverse.

28.03.2022 - Agenda

 1. Prezentarea proiectului de raport de activitate al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate pentru anul 2021;
 2. Dezbateri.

10.03.2022 - Agenda

 1. Prezentarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte, lansat în dezbatere publică în data de 07.03.2022 de către Ministerul Justiției.

16.09.2021 - Agenda

 1. Stabilirea unui cadru eficient care să permită o monitorizare adecvată, dar şi o coordonare a demersurilor pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021—2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021—2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.917/2021.

10.08.2021 - Agenda

 1. Prezentarea Raportului de audit extern independent în temeiul art. 11 alin. (4) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
 2. Dezbateri
 3. Diverse

15.06.2021 - Agenda

 1. Alegerea președintelui Consiliului de Coordonare;
 2. Avizarea formei consolidate a proiectului Strategiei naționale în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni însoțită de documentația legală aferentă.

05.04.2021 - Agenda

 1. Aprobarea raportului de activitate al ANABI pentru anul 2020;
 2. Exprimarea acordului cu privire la inițierea procedurii consultării publice, în condițiile Legii nr. 52/2003, cât și a consultării preliminare interinstituționale a proiectului strategiei naționale în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni însoțite de documentația legală aferentă.

31.03.2021 - Agenda

 1. Prezentarea proiectului de raport de activitate al ANABI pentru anul 2020;
 2. Prezentarea proiectului de strategie națională în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.
 3. Prezentarea analizei situației actuale și a instrumentelor pe care Agenția le are în prezent la dispoziție și a celor de care are nevoie pentru îndeplinirea în mod eficient a atribuțiilor prevăzute de lege;
 4. Dezbateri.

07.10.2020 - Agenda

 1. Exprimarea acordului cu privire la inițierea procedurii consultării publice, în condițiile Legii nr. 52/2003, cât și a consultării preliminare interinstituționale a proiectului propunerii de politică publică.

05.05.2020 - Agenda

 1. Alegerea președintelui Consiliului de Coordonare prin intermediul mijloacelor electronice;
 2. Aprobarea raportului de activitate al ANABI pentru anul 2019 prin intermediul mijloacelor electronice.


15.04.2019 - Agenda

 1. Aprobarea raportului de activitate al ANABI pentru anul 2018

21.02.2019- Agenda

 1. Alegerea președintelui Consiliului de Coordonare
 2. Prezentarea rezultatelor ANABI în anul 2018
 3. Probleme întâmpinate în practica Agenției
 4. Calendarul principalelor activități ale ANABI în anul 2019
 5. Diverse

07.06.2018 – Agenda

 1. Prezentarea Raportului de audit extern independent în temeiul art. 11 alin. (4) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
 2. Dezbateri

26.02.2018 – Agenda

 1. Aprobarea raportului de activitate al ANABI pentru anul 2017

05.02.2018 – Agenda

 1. Prezentarea proiectului de raport de activitate al ANABI
 2. Dezbateri

18.10.2017- Agenda

 1. Prezentarea de către ANAF a două cazuri semnificative în care au fost întâmpinate dificultăți în etapa de executare
 2. Informare din partea ANABI privind dificultățile întâmpinate în practică - material solicitat de Consiliu la precedenta reuniune
 3. Informare privind stadiul adoptării actelor normative aflate în transparență decizională (H.G. privind schimbarea sediului ANABI și H.G. privind regulamentul pentru reutilizarea bunurilor imobile confiscate)
 4. Informare privind stadiul utilizării fondurilor distribuite către instituțiile publice în temeiul art. 37 din Legea nr. 318/2015
 5. Prezentarea proiectului ANABI de program anual de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru organizații guvernamentale și academii-document în curs de elaborare, urmează a fi distribuit în cadrul ședinței
 6. Informare privind participarea directorului general al ANABI la Adunarea Generală a CARIN, în perspectiva deținerii mandatului de președinte al rețelei in 2019
 7. Reluarea discuțiilor privind alegerea dintre membrii Consiliului de Coordonare a unui președinte pentru un mandat de un an
 8. Diverse

05.09.2017 – Agenda

 1. Alegerea dintre membrii Consiliului de Coordonare a unui președinte pentru un mandat de un an;
 2. Prezentarea activităților derulate de ANABI în primul semestru, precum și a stadiului operaționalizării (resurse umane, aspecte organizatorice, cont unic, dezvoltarea sistem integrat IT, etc)
 3. Prezentarea actelor normative aflate în etapa de avizare internă/transparenșă decizională (HG privind schimbarea sediului ANABI și HG privind regulamentul pentru reutilizarea bunurilor imobile confiscate).
 4. Diverse

16 februarie 2017 - Agenda

 1. Aprobarea Raportului anual de activitate al ANABI și adoptarea hotărârii în conformitate cu dispozițiile art. 13 lit. b) din Legea nr. 318/2015, de către membrii Consiliului de coordonare
 2. Diverse

13 februarie 2017 - Agenda

 1. Aprobarea Raportului anual de activitate al ANABI și adoptarea hotărârii în conformitate cu dispozițiile art. 13 lit. b) din Legea nr. 318/2015, de către membrii Consiliului de coordonare
 2. Diverse

7 februarie 2017 - Agenda

 1. Prezentarea stadiului operaționalizării Agenției – resurse umane, sediu, aspecte organizatorice, acte normative în curs de elaborare, dezvoltare sistem integrat IT (art. 13 lit. a) Legea 318/2015);
 2. Prezentarea de către directorul general a proiectului de raport anual de activitate (art. 13 lit. b) din Legea 318/2015);
 3. Diverse.

28 noiembrie 2016 - Agenda

 1. Aprobarea Proiectului privind regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare bunuri;
 2. Avizarea proiectului de Ordin comun MJ –MFP pentru aprobarea metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate;
 3. Stadiu operaționalizare ANABI.

25 august 2016 - Agenda

 1. Discutarea și – după caz – aprobarea Proiectului de regulament pentru organizarea concursurilor
 2. Prezentarea stadiului operaționalizării agenției – resurse umane, sediu, aspecte organizatorice, acte normative în curs de elaborare
 3. Pregătirea misiunii de evaluare MCV.
 4. Organizarea Conferinței Platformei ARO la București – 19 – 21 octombrie 2016
 5. Diverse

23 iunie 2016 - Agenda

 1. Alegerea Președintelui Consiliului de Coordonare ANABI ;
 2. Prezentarea proiectului de regulament pentru organizarea concursului pentru angajarea inspectorilor
 3. Stadiu operaționalizare ANABI.

7 iunie 2016

La reuniunea prezidată de ministrul justiției au participat procurorul general al României, Augustin Lazăr, procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al DIICOT, Daniel Constantin Horodniceanu, președintele ANAF, Dragoș Doroș, subsecretarul de stat în cadrul Ministerul Afacerilor Interne, Cristina Manda, precum și reprezentanți ai CSM și ai Ministerului Finanțelor Publice.

Membrii Consiliului de coordonare al ANABI sunt, potrivit legii, reprezentanți ai PÎCCJ, DIICOT, DNA, ANAF, MFP, MAI, MJ și CSM.

În cadrul reuniunii, ministrul justiției, Raluca Prună a prezentat stadiul operaționalizării ANABI, precum și etapele care trebuie parcurse în perioada imediat următoare, precum numirea directorului general al ANABI și elaborarea regulamentelor de concurs pentru personalul agenției.

La următoarea reuniune, consiliul va alege un președinte dintre membrii săi și va discuta o primă variantă a regulamentului de concurs pentru inspectorii de urmărire și administrare bunuri ce vor fi angajați în cadrul agenției. De asemenea, se va discuta proiectul regulamentului de distribuire a sumelor obținute din valorificarea bunurilor mobile și imobile confiscate prin hotărâri definitive.Distribuie: