SOLVIT

Armonizare legislativă

Serviciul SOLVIT reprezintă un mecanism creat în anul 2002 decătre Comisia Europeană și statele membre în domeniul Pieței interne[1], care se ocupă deproblemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetățean, pe de oparte, și o autoritate publică, pe de alta, în cazul în care legislația UE a fost aplicată în mod necorespunzător.

În plus, acest serviciu esteoferit de administrația națională a fiecărui stat membru al Uniunii Europene,precum și a fiecărui stat din cadrul Spațiului Economic European - SEE(Norvegia, Islanda și Lichtenstein) prin intermediul unor centre denumite„Centre SOLVIT”. Aceste centre formează rețeaua SOLVIT și sunt conectate prini ntermediul unei baze de date on-line, aflată sub coordonarea șu supraveghereaComisiei Europene[2].

Totodată, trebuie precizat faptulcă Centrele SOLVIT își desfășoară activitatea în baza Recomandării ComisieiEuropene C(2013) 5869 final din data de 17.09.2013 privind principiile careguvernează SOLVIT[3].Centrele se pot implica în rezolvarea plângerilor provenite atât din partea cetățenilor, cât și a întreprinderilor, prin furnizarea unor soluții pragmatice pentru problemele prezentate, într-un termen de 10 săptămâni. Serviciul SOLVI Teste gratuit.

În România, serviciul SOLVIT funcționează din anul 2007, în cadrul coordonatorului național al afacerilor europene, în prezent, Ministerul Afacerilor Externe - Direcția ArmonizareLegislativă, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G. nr. 16 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului AfacerilorExterne[4].

Totodată, noul instrumentTELVERDE SOLVIT - 0800 672 507 este instituit la nivel național pentru a veniîn sprijinul cetățenilor români și al companiilor românești care își desfășoară activitatea în state ale Uniunii Europene și care se confruntă cu probleme în exercitarea drepturilor legitime, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene.

[1] COM (2001)702 – Comunicarea Comisiei referitoare la Soluționarea Efectivă a Problemelorîn cadrul Pieței Interne („SOLVIT”), publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 331 din 15.12.2001.

[2] https://www.mae.ro/sites/default/files/file/2014/pdf/2014-09-07_prezentare_solvit.pdf

[3] http://ec.europa.eu/solvit/_docs/2013/20130917_recommendation_solvit_ro.pdf

[4] MonitorulOficial nr. 44 din 16 ianuarie 2017

solvit_logo_ro


Distribuie: