CARIN

Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor

Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN -Camden Asset Recovery Inter-Agency Network) este o reţea informală de puncte de contact şi un grup de cooperare responsabil cu privire la toate aspectele legate de confiscarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni. Este o reţea formată din practicieni din 58 de jurisdicţii (SUA, Israel, Canada, Turcia etc.) şi din 10 organizaţii internaţionale, conectată cu reţele similare de recuperare a creanţelor din Africa de Sud, Africa de Vest, Africa de Est, Asia-Pacific, Vestul şi Centrul Asiei, Caraibe şi din America Latină. Scopul CARIN este de a creşte eficienţa eforturilor membrilor săi, pe baza cooperării între mai multe agenţii, pentru a identifica și recupera profiturile obţinute în mod ilicit. Activitatea CARIN este condusă de un Grup de coordonare (Steering Group) care are maximum nouă membri, dintre aceștia, anual, fiind ales președintele rețelei. Europol deţine Secretariatul CARIN, iar Eurojust are statut de observator permanent în cadrul Grupului de coordonare. Concluziile reuniunii anuale CARIN constituie fundamentul recomandărilor pe care Rețeaua le înaintează anual Comisiei Europene, în vederea îmbunătățirii politicilor europene și internaționale în domeniu recuperării creanţelor provenite din infracțiuni.

Începând cu 01.01.2016, ANABI face parte din Grupul de coordonare al CARIN. În cursul anului 2020, membrii Grupului de coordonare sunt Guernsey, Olanda, Polonia, Marea Britanie, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia şi România, iar Belgia deţine preşedinţia reţelei.

În luna octombrie 2018, Comisia Europeană a adoptat Programul Anual de Lucru al Fondului Intern de Securitate pentru anul 2018. Similar anului 2016, Programul Anual a prevăzut un grant direct pentru rețeaua CARIN în valoare de 500.000 Euro. Președințiile CARIN 2019-2020 (România și Belgia) implementează în prezent proiectul „Consolidarea capacităţii CARIN ca un centru de expertiză prin continuarea dezvoltării reţelei şi prin diseminarea celor mai bune practici, prin dezbaterea provocărilor cu care se confruntă profesioniştii în domeniul recuperării creanţelor” – CARIN 2019-2020. Proiectul vizează dezvoltarea contactelor reţelei, în special cu jurisdicțiile off-shore(2019) și regiunea Magreb(2020). Acest demers va conduce la extinderea suplimentară a rețelei cu noi puncte de contact în cadrul agenţiilor de aplicare a legii. CARIN va dezvolta, de asemenea, cooperarea stabilită anterior cu Orientul Mijlociu și regiunea Africii de Nord (rețeaua MENA) în 2017, Macao, Hong Kong și China, în 2018. În plus, reţeaua CARIN va continua măsurile în vederea consolidării acesteia ca centru de expertiză în recuperarea creanţelor și pentru a promova schimbul de informații și bune practici.

https://www.carin.network/

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/camden-asset-recovery-inter-agency-network-carin-manualDistribuie: