Proiecte PNRR

1. Proiectul „Îmbunătățirea capacității de depozitare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în ceea ce privește administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate pe parcursul proceselor penale”, având un buget total de 77.350.000 RON, din care valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 65.000.000 RON.

Contractul de finanțare cu Ministerul Justiției pentru implementarea proiectului a fost semnat la data de 2 martie 2023.

Detalii:

Comunicat 03.03.2023

Elaborarea studiilor de fezabilitate, a altor studii specifice, documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor pentru construirea a 5 depozite

2. Proiectul „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2), modernizarea site-ului de prezentare a instituției și a portalului ANABI pentru derularea licitațiilor electronice”, având un buget total de 2.796.500 RON, din care valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 2.350.000 RON.

Contractul de finanțare cu Ministerul Justiției pentru implementarea proiectului a fost semnat la data de 19 iunie 2023. 

Detalii:

Comunicat 20.06.2023Distribuie: