Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității

Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității

„Mecanismul National de Susținere a Prevenirii Criminalității, reprezintă cadrul instituțional și financiar prin intermediul căruia se asigură:

a) alocarea de resurse în vederea implementării de activități și proiecte care au ca obiective: educația juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor, precum și consolidarea capacității administrative, inclusiv logistice, a instituțiilor competente să identifice, să administreze sau să valorifice bunuri sechestrate;

b) facilitarea accesului victimelor infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare, la compensații echitabile și corespunzătoare prejudiciilor suferite.

Mecanismul se constituie prin suplimentarea anuală a bugetelor ordonatorilor principali de credite ai autorităților publice prevăzute mai jos, cu sumele reprezentând 50% din sumele de bani confiscate în proceduri penale, 50% din sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în proceduri penale, precum și 50% din sumele de bani obținute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, rămase după acoperirea cheltuielilor de valorificare, a deducerii sumelor care fac obiectul distribuirii internaționale de către ANABI, precum și a altor rețineri, potrivit legii.

Sumele din mecanism se alocă astfel:

a) 20% pentru Ministerul Educației;

b) 20% pentru Ministerul Sănătății;

c) 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;

d) 15% pentru Ministerul Public;

e) 15% pentru Ministerul Justiției;

f) 15% pentru Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în vederea finanțării nerambursabile a proiectelor propuse de asociații și fundații cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale.”Distribuie: