Program special de lucru

- Vă informăm faptul că, potrivit art. 50 din Decretul nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României „pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.”

Astfel, activitatea de relații cu publicul și audiențele din cadrul ANABI se suspendă până la o dată ce va fi comunicată ulterior, urmând ca primirea sesizărilor, cererilor și memoriilor să fie transmise prin corespondență electronică sau prin poștă.

De asemenea, potrivit art. 1 din Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, „începând cu data de 15 aprilie 2020, se prelungește cu 30 de zile starea de urgență pe întreg teritoriul României,instituită prin Decretul nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020.”

Persoanele care doresc informații despre situațiile legate de COVID – 19 pot apela numărul 0800800358.

Distribuie: