Misiune

Potrivit art. 13 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Consiliul are următoarele atribuții:

  1. analizează informările si rapoartele pe care le prezintă directorul general al Agenției referitoare la activitatea acesteia, semestrial sau ori de cate ori sunt cerute de Consiliu;
  2. aprobă raportul anual de activitate al Agenției, care se prezintă de către directorul general al acesteia;
  3. aprobă strategia operațională a Agenției, care se prezintă de către directorul general al acesteia, la începutul fiecărui an;
  4. avizează metodologia de lucru a Agenției privind evaluarea si valorificarea bunurilor mobile sechestrate potrivit art. 252^1 – 252^4 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, propusa de către directorul general al Agenției;
  5. avizează propunerile de politici publice ale Agenției în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni ;
  6. analizează raportul anual de audit extern independent prevăzut la art. 11;
  7. identifică, pe baza rapoartelor prevăzute la lit. a), b) si f) problemele apărute în activitatea Agenției si face recomandări conducerii Agenției pentru eficientizarea activității în domeniul identificării, administrării si valorificării bunurilor sechestrate si confiscate, precum si orice alte recomandări de natură organizatorică sau manageriala.
Distribuie: