3.3.2.1. Derularea unor evenimente și campanii media de conștientizare a cetățenilor, a factorilor de decizie și a altor factori interesați asupra problematicii administrării bunurilor indisponibilizate și a recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, precum și despre importanța reutilizării sociale și publice (prezent și trecut).
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• Societatea civilă (populație, ONG-uri)
• Mediul de afaceri

Status: indeplinit / Numar: / Termen: Permanent

În cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157/ MySMIS 152912, în perioada noiembrie – decembrie 2023, ANABI a derulat o campanie de informare publică și de promovare:

-      a fost realizat un sondaj de opinie anterior derulării campaniilor;

-      au fost realizate două spoturi audio-video care au fost difuzate, în perioada 16 noiembrie – 15 decembrie 2023, pe 4 canale de televiziune cu acoperire națională, dintre care o televiziune de știri. Acestea au fost publicate și pe canalul de Youtube al ANABI, fiind disponibile la adresa https://www.youtube.com/@anabi6496/videos;

-      au fost elaborate scripturile pentru cele 4 infoclipuri (video sketch) cu privire la activitatea ANABI și au fost realizate 4 infoclipuri. Acestea au fost publicate și pe canalul de Youtube al ANABI, fiind disponibile la adresa https://www.youtube.com/@anabi6496/videos;

-      au fost realizate un banner online și 2 key visuals, diseminate pe mai multe site-uri;

-      a fost derulată campania online de promovare a ANABI – în perioada 20 noiembrie – 19 decembrie 2023, a fost derulată campania pe 10 site-uri, dintre care 4 site-uri de știri; iar în perioada 22 noiembrie – 21 decembrie 2023, a fost derulată campania pe platforme digitale și de social media ale Agenției;

-      a fost elaborat raportul de cercetare privind rezultatele campaniei de comunicare în vederea creșterii vizibilității activității ANABI.

Campania de informare publică a avut un impact asupra notorietății ANABI în rândul publicului țintă format atât din practicieni dar şi din publicul larg – mass-media, cetățeni şi persoane potențial interesate de licitațiile publice organizate de Agenţie. Campania a evidențiat consolidarea rolului Agenţiei prin extinderea mandatului instituțional în 2022. Totodată, a crescut conștientizarea cu privire la existența și accesibilitatea portalului de licitații al ANABI aspect ce are impact direct asupra performanței în valorificarea bunurilor indisponibilizate. Nu în ultimul rând, interesul pentru procesul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni rămâne foarte ridicat, iar campania de comunicare a determinat o creștere a interesului față de procesul de recuperare și valorificare a creanțelor provenite din infracțiuni, pe segmentele Mare și Foarte Mare, de la 78,9% la 95,5%.  

De asemenea, în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” (cod SIPOCA 56) a fost dezvoltată și implementată campania de informare publică TV și online – “Acum infractorii plătesc și cu bani, nu doar cu ani!” - campania a avut un impact major în rândul publicului țintă, prezentând publicului larg rolul și atribuțiile ANABI (https://anabi.just.ro și https://www.youtube.com/@anabi6496/videos).Distribuie: