Proiect: „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157

Lansarea proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”

Proiect: „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” - cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912

Beneficiar: Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Scop: creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni

Obiectivul specific: Consolidarea capacitații Agenţiei Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii instituționale prin perfecționarea activității specialiștilor implicați în procesul de identificare, administrare și recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni.

Rezultate:

  •   Rezultat de proiect 1 - Resurse umane specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate;

  •   Rezultat proiect 2 - Bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni.

Data de începere: 01.03.2022

Perioada de implementare: 21 de luni

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.796.862,00 lei, din care:

-        3.188.751,36 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;

-        608.110,64 lei - cofinanțare eligibilă a beneficiarului.


Mai multe informații se pot obține de la Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, telefon: 0372.573.000; fax: 0372.271.435, email anabi@just.ro.
Documente atașate
Distribuie: