Proiect: „KLEPTOTRACE: Strengthening EU asset recovery and sanction tracing against transnational high-level corruption)”

Proiect: „KLEPTOTRACE: Strengthening EU asset recovery and sanction tracing against transnational high-level corruption)”, implementat de către Universita Catolica de Sacro Cuore – TRANSCRIME (coordonator de proiect) – Italia, Universitatea din Luxembourg (UNI.LU) și Universitatea Harokopio din Atena (HUA), în parteneriat cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (RO) și cu alți parteneri din: Republica Italiană, Regatul Spaniei, Republica Malta, Republica Letonia, Regatul Belgiei, Context.RO (România), precum și Rețeaua Autorităților de Prevenire a Corupției, EUROPOL, Open Sanctions.

Bugetul total al proiectului este de 882.548,84 Euro, din care bugetul alocat ANABI este de 9.694,20 Euro.

Implementarea proiectului va începe în 2023.

Detalii:

Comunicat 06.09.2023
Distribuie: