ACTIVITATI/MASURI CONCRETE TERMEN DE REALIZARE STADIU
1.4.1.3. Implementarea unor programe accelerate de formare profesională specializată a personalului ANABI, inclusiv în domeniul open source intelligence.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• ANABI, Furnizori de servicii de formare
Permanent status-inpregatire Detalii
1.4.1.4. Efectuarea unui studiu de necesități de formare transversală pentru personalul autorităților și instituțiilor implicate în procesul de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni.
Responsabili:
• MJ, PÎCCJ, ANABI
Instituții implicate:
• Parchete, MAI, Instanțe, CSM, Asociații profesionale în domeniu
2022 status-inpregatire Detalii
1.4.1.5. Organizarea de programe de pregătire profesională a personalului autorităților și instituțiilor implicate în procesul de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni, într-un centru specific de formare al ANABI, acreditat/aflat în proces de acreditare.
Responsabili:
• PÎCCJ, ANABI
Instituții implicate:
• MJ, Parchete, MAI, Instanțe, CSM, Asociații profesionale în domeniu
Permanent (începând cu anul 2022) status-inpregatire Detalii
1.4.1.6. Continuarea perfecționării magistraților și a personalului cu atribuții în domeniu, prin participarea la cursuri de formare la nivelul instituțiilor de profil internaționale.
Responsabili:
• MJ, PÎCCJ, MAI, MF
Instituții implicate:
• INM, Academia de Poliţie
Permanent status-inpregatire Detalii
1.4.2.1. Revizuirea sistemului de indicatori cu scopul unei mai bune evaluări a calității, eficacității și eficienței gestionării creanțelor provenite din infracțiuni.
Responsabili:
• CSM
Instituții implicate:
• MJ, Parchete, ANABI
2022 status-inpregatire Detalii
1.4.2.2. Includerea în procesul de evaluare profesională periodică a procurorilor a unor indicatori corelați cu gradul de utilizare a instrumentelor de identificare și indisponibilizare efectivă și eficientă a bunurilor provenite din infracțiuni.
Responsabili:
• CSM
Instituții implicate:
• MJ, Parchete, ANABI
2022 status-indeplinit Detalii
1.5.1.1. Corelarea cu prezenta Strategie a documentelor de politici publice privind prevenirea și combaterea corupţiei şi a diferitelor forme de criminalitate organizată care, la rândul lor, abordează problematica recuperării produsului infracţiunii.
Responsabili:
• MJ, PÎCCJ, ANABI
Instituții implicate: -
2022 status-indeplinit Detalii
1.5.2.1. Derularea unor programe de formare în planificare strategică a personalului tuturor autorităților și instituțiilor implicate.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• MJ, PÎCCJ, MAI, Instanțe, Parchete, ANAF
Permanent status-inpregatire Detalii
1.5.3.1. Continuarea procesului de elaborare și depunere a propunerilor de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile (FEN) în parteneriat cu actorii sistemului național de recuperare a creanțelor din infracțiuni.
Responsabili:
• MJ, MAI, MF, ANABI, ANAF
Instituții implicate: -
Permanent status-inpregatire Detalii
1.6.1.1. Consolidarea contribuției active a României la agenda europeană în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni și a implementării recomandărilor partenerilor externi în domeniul combaterii criminalității organizate și a corupției la nivel înalt.
Responsabili:
• MJ, MAE, MF, PÎCCJ, MAI, ANABI
Instituții implicate: -
Permanent status-inpregatire Detalii