1.5.1.1. Corelarea cu prezenta Strategie a documentelor de politici publice privind prevenirea și combaterea corupţiei şi a diferitelor forme de criminalitate organizată care, la rândul lor, abordează problematica recuperării produsului infracţiunii.
Responsabili:
• MJ, PÎCCJ, ANABI
Instituții implicate: -

Status: indeplinit / Numar: / Termen: 2022

Agenția contribuie în mod direct la implementarea mai multor strategii naționale și sectoriale, care sunt corelate cu politica națională în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni:

·        Strategia națională împotriva criminalității organizate 2021-2024, aprobată prin H.G. nr. 930/2021;

·     Strategia Națională în domeniul drogurilor pentru perioada 2022-2026 și Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026, aprobată prin H.G. nr. 344/2022;

·        Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, aprobată prin H.G. nr. 1269/2021;

·        Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022-2025 și planul de acțiune aferent acesteia, aprobată prin H.G. nr. 436/2022.  Distribuie: