1.4.1.6. Continuarea perfecționării magistraților și a personalului cu atribuții în domeniu, prin participarea la cursuri de formare la nivelul instituțiilor de profil internaționale.
Responsabili:
• MJ, PÎCCJ, MAI, MF
Instituții implicate:
• INM, Academia de Poliţie

Status: derulare / Numar: / Termen: Permanent

În perioada 2021-2023 au fost înregistrate, în total, 51 de participări ale judecătorilor şi procurorilor români la activități de formare internaţionale în domeniul combaterii corupţiei și recuperării produsului infracţiunii, organizate, cu prezenţă fizică sau online, de Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), Academia de Poliţie de la Budapesta (ILEA), Școala Naţională de Magistratură din Franţa (ENM), institutul de Formare Judiciară din Belgia (IGO), Institutul Naţional al Justiţiei din Bulgaria (NUJ) şi alţi parteneri externi ai Institutului Naţional al Magistraturii.

Totodată, ofițerii din cadrul structurilor de investigații criminale și de investigare a criminalității economice și structurilor de combatere a criminalității organizate au participat la cursurile de perfecționare în procesul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, organizate la nivel internațional.

 

OBS:

Institutul Naţional al Magistraturii a derulat un amplu proiect finanţat din fonduri structurale - Proiectul POCA "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, care a avut ca obiectiv îmbunătăţirea cunoștințelor și abilităţilor profesionale ale membrilor sistemului judiciar (judecători, procurori, magistraţi-asistenţi și personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor), prin organizarea a 444 acţiuni de formare.

În cadrul formării iniţiale sunt abordate aspecte subsumate domeniului recuperării și administrării creanţelor provenite din infracţiuni, în cadrul unor seminare dedicate dreptului procesual penal, spre exemplu în cadrul seminarelor care vizează problematica măsurilor asigurătorii.

În perioada 2021-2023 au fost înregistrate, în total, 51 de participări ale judecătorilor şi procurorilor români la activități de formare internaţionale în domeniul combaterii corupţiei și recuperării produsului infracţiunii, organizate, cu prezenţă fizică sau online, de Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), Academia de Poliţie de la Budapesta (ILEA), Școala Naţională de Magistratură din Franţa (ENM), institutul de Formare Judiciară din Belgia (IGO), Institutul Naţional al Justiţiei din Bulgaria (NUJ) şi alţi parteneri externi ai Institutului Naţional al Magistraturii.

De asemenea, în perioada 2-4 mai 2022, Institutul Naţional al Magistraturii a găzduit cea de-a doua reuniune la nivel înalt a grupului de experţi din cadrul Proiectului de asistenţă tehnică al Comisiei Europene „Global Facility on AntiMoney Laundering and Countering the Financing of Terrorism (GF-AML/CFT)”, derulat în colaborare cu Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights. Întâlnirea a avut ca temă evaluarea scopului și efectivităţii iniţiativelor legislative în domeniul combaterii spălării banilor și recuperării produsului infracţiunii și a reunit experți din 12 state.

 Distribuie: