1.5.3.1. Continuarea procesului de elaborare și depunere a propunerilor de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile (FEN) în parteneriat cu actorii sistemului național de recuperare a creanțelor din infracțiuni.
Responsabili:
• MJ, MAI, MF, ANABI, ANAF
Instituții implicate: -

Status: derulare / Numar: / Termen: Permanent

Agenția, în cooperare cu 32 de parteneri naționali și străini, a obținut finanțare pentru implementarea a 7 proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile în cadrul sistemului național de recuperare a creanțelor din infracțiuni, cu un buget total de aproximativ 18,8 milioane euro.

OBS:

ANABI a fost implicată în elaborarea documentelor justificative pentru apobarea finanțării, în calitate de beneficiar sau partener, a următoarelor proiecte, a căror implementare a început ulterior aprobării strategiei:

•    proiectul „DATACROS II - Dezvoltarea unui instrument de evaluare a factorilor de risc de corupție în structura de conducere a companiilor”, finanțat în cadrul Cererii de propuneri de proiecte pentru lupta împotriva corupției (ISFP-2020-AG-CORRUPT). Proiectul a fost implementat de Universita Catolica del Sacro Cuore - Transcrime (IT), în parteneriat cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (RO) și cu alți parteneri din: Republica Italiană, România, Republica Franceză, Regatul Belgiei, Republica Lituania, Regatul Spaniei, Republica Estonia și Republica Cehă. DNA si ANI sunt beneficiari fără costuri. Proiectul a fost implementat în perioada 1 februarie 2022 – 31 ianuarie 2024, având un buget total de 516.063,14 euro, din care bugetul ANABI 13.070,05 euro;

•    proiectul RECOVER „Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and the rule of law (JUST-20220-JCOO)”, implementat de către Universita Degli Studi di Catania (Catania, IT), în parteneriat cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (RO) și cu alți 9 parteneri din: Republica Italiană, Republica Franceză, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Republica Lituania, Regatul Ţărilor de Jos, Regatul Spaniei, Republica Federală Germania și Republica Portugheză. Bugetul total al proiectului este estimat la 609.752,34 Euro, din care bugetul alocat ANABI este de 25.590,12 Euro. Implementarea proiectului a început în luna decembrie 2022, cu termen de finalizare 30 noiembrie 2024;

•    proiectul „KLEPTOTRACE: Strengthening EU asset recovery and sanction tracing against transnational high-level corruption)”, implementat de către Universita Catolica de Sacro Cuore – TRANSCRIME (coordonator de proiect) – Italia, Universitatea din Luxembourg (UNI.LU) și Universitatea Harokopio din Atena (HUA), în parteneriat cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (RO) și cu alți parteneri din: Republica Italiană, Regatul Spaniei, Republica Malta, Republica Letonia, Regatul Belgiei, Context.RO (România), precum și Rețeaua Autorităților de Prevenire a Corupției, EUROPOL, Open Sanctions. Bugetul total al proiectului este de 882.548,84 Euro, din care bugetul alocat ANABI este de 9.694,20 Euro. Durata de implementare a proiectului este de 2 ani, începând cu luna mai 2023;

•    proiectul „Sporirea eficienței Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni" în cooperare cu Ambasada Olandei. Proiectul a fost aprobat de Ministerul Afacerilor Externe din Regatul Țărilor de Jos. Proiectul a fost implementat în perioada 15 septembrie 2021 - 15 noiembrie 2022, având alocat un buget de 20.304 euro;

•    proiectul „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, implementat în cooperare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Proiectul a fost implementat în perioada 1 martie 2022 – 29 decembrie 2023. Bugetul total al proiectului a fost de 3.796.862,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 3.188.751,36 lei, iar contribuția proprie este de 608.110,64 lei;

•    proiectul “Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2), modernizarea site-ului de prezentare a instituției și a portalului ANABI pentru derularea licitațiilor electronice”, finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) în cadrul Componentei nr. 7 „Transformare digitală”, Investiția 4. „Digitalizarea sistemului judiciar” din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Implementarea proiectului are loc în perioada 19 iunie 2023 – 30 iunie 2026, iar valoarea totală a proiectului care face obiectul acestui contract de finanțare este de 2.796.500 lei (559.300 euro) din care valoare eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 2.350.000 lei iar valoare neeligibilă (taxă pe valoare adăugată/TVA) este de 446.500 lei;

•    proiectul „Îmbunătățirea capacității de depozitare a ANABI în ceea ce privește administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate pe parcursul proceselor penale”, finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) din PNRR. Implementarea proiectului are loc în perioada 2 martie 2023 – 30 septembrie 2025, având un buget total de 77.350.000 RON (15.47.000 euro), din care valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR) este de 65.000.000 RON.

De asemenea, în perioada de raportare, ANABI a finalizat implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile în parteneriat cu actorii sistemului național de recuperare a creanțelor din infracțiuni:

        proiectul „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”. Buget: 6.126.635,64 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 83,98%, respectiv 5.145.385,27 lei, iar contribuția proprie de 981.250,37 lei;

•       proiectul “Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni”, având ca partener instituțional Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Buget: 3.912.146,40 lei, din care contribuția proprie este de 613.805,09 lei;

•       proiectul "Îmbunătățirea capacității de combatere a traficului de persoane punând accentul pe acțiuni de prevenire, cooperare și recuperare a produselor provenite din infracțiuni – WESTEROS 2", având ca partener coordonator Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Buget: 389.809,56 euro.

De asemenea, în cadrul „Programului de securitate și siguranță publică (justiție)” din Programul de cooperare elvețiano-român (a doua contribuție), Agenția este una din instituțiile eligibile pentru a primi finanțare în cadrul priorității tematice ce vizează lupta împotriva criminalității organizate, corupției și criminalității financiare și sprijinirea recuperării bunurilor. În prezent, „Programului de securitate și siguranță publică” este în curs de elaborare de către autoritățile elvețiene, după consultarea tuturor actorilor români relevanți în cursul anului 2023.


Distribuie: