1.4.2.1. Revizuirea sistemului de indicatori cu scopul unei mai bune evaluări a calității, eficacității și eficienței gestionării creanțelor provenite din infracțiuni.
Responsabili:
• CSM
Instituții implicate:
• MJ, Parchete, ANABI

Status: derulare / Numar: / Termen: 2022

Implementarea măsurii depinde de activitatea instituţiilor implicate (MAI, Parchete, ANABI) în identificarea, definirea şi propunerea de atribute statistice suplimentare care să fie integrate obiectelor statistice din Nomenclatorul de obiecte statistice din aplicaţia ECRIS IV, atât la instanţe cât și la parchete, astfel încât gestionarea creanţelor provenite din infracţiuni să fie reliefată și statistic. Această activitate este subsumată Componentei de Statistică Judiciară din Proiectul ECRIS V Instanţe și Parchete, aflat în prezent în curs de implementare la Ministerul Justiţiei.

Totodată, ANABI a realizat unificarea nomenclatoarelor ROARMIS - Ecris V.

 


Distribuie: