ACTIVITATI/MASURI CONCRETE TERMEN DE REALIZARE STADIU
2.2.3.2. Întocmirea şi actualizarea anuală a listei de evaluatori acreditaţi ANEVAR care deţin specializări privind bunuri atipice sau cu regim juridic special.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• ANEVAR, autorităţi cu competenţe în reglementarea şi certificarea laboratoarelor/entităţilor
2022 status-indeplinit Detalii
2.3.1.1. Redactarea unei Selecții de bune practici privind luarea măsurilor asigurătorii în faza de urmărire penală (caracteristici bunuri, costuri de administrare asociate, analiză cost beneficiu, etc.).
Responsabili:
• PÎCCJ, ANABI
Instituții implicate:
• MAI
2021 status-indeplinit Detalii
2.4.1.1. Promovarea unui proiect de lege ce vizează analizarea şi revizuirea cazurilor speciale de valorificare pe durata procesului penal, în sensul diminuării caracterului restrictiv al aplicării acestei proceduri, cu menţinerea tuturor garanţiilor privind dreptul de proprietate (art. 44 din Constituţia României din 1991, revizuită în anul 2003, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 767/2003): - Proiect de lege de modificare a art. 252^1 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
1) la alin. (2) lit. a), singurul criteriu pentru valorificarea bunului sechestrat este perioada de timp al cărei minim va fi de 3 luni.
2) la alin. (3) lit. b), minimul perioadei de la data instituirii măsurilor asigurătorii se modifică de la un an la 30 de zile. Va fi avută în vedere inclusiv reglementarea unor noi cazuri speciale de valorificare pentru bunuri precum masă lemnoasă, deșeuri, aeronave, autovehicule și ambarcațiuni.
Responsabili:
• Guvernul României, MJ
Instituții implicate:
• ANABI, ANAF, CSM, ÎCCJ
2022 status-indeplinit Detalii
2.4.1.2. Continuarea valorificării în loturi mari a bunurilor aflate în administrarea ANABI și confiscate în timpul procesului penal și care necesită acțiuni de administrare urgente din cauza deteriorării lor, a deprecierii foarte mari și rapide sau pentru că au generat costuri ridicate de conservare.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• ANCPI, UNNPR
Permanent status-indeplinit Detalii
2.4.1.3. Extinderea modalității de valorificare a bunurilor provenite din infracțiuni sau aflate în legătură cu infracțiunile, prin licitații online pe pagina de Internet gestionată de către ANABI.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• ANCPI, UNNPR
Permanent status-indeplinit Detalii
2.4.1.4. Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru licitațiile online organizate de ANABI.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• Furnizori de servicii
2023 status-inpregatire Detalii
2.4.1.5. Promovarea participării la licitațiile online organizate pentru valorificarea anticipată a bunurilor administrate de ANABI și confiscate în timpul procesului penal.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• Mass-media, ONG-uri, Furnizori de servicii
Permanent status-indeplinit Detalii
3.1.1.1. Revizuirea Legii nr. 318/2015, cu modificările ulterioare, în sensul statuării ca secțiune distinctă în lege a modului de constituire și distribuire a sumelor rezultate din colectarea efectivă a activelor confiscate în proceduri judiciare penale.
Responsabili:
• MJ, ANABI
Instituții implicate:
• PÎCCJ, CSM, ÎCCJ, MF, MAI, ME, MS, MMPS
2021 - 2022 status-indeplinit Detalii
3.1.2.1. Elaborarea de către ANABI a unui Mecanism pentru finanțarea nerambursabilă din MNPC a proiectelor derulate de organizații nonguvernamentale în domeniul protecției victimelor infracțiunilor, prevenirii criminalității, precum și al educației juridice.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• MJ, PÎCCJ, CSM, ÎCCJ, MAI, ME, MS, MMPS
2022 status-indeplinit Detalii
3.1.3.1. Dezvoltarea unui sistem de colectare și analiză a datelor referitoare la funcționalitatea MNPC.
Responsabili:
• MJ, ANABI
Instituții implicate:
• PÎCCJ, MAI, ME, MS, MMPS, CSM, ÎCCJ
2023 status-inpregatire Detalii