2.4.1.4. Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru licitațiile online organizate de ANABI.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• Furnizori de servicii

Status: derulare / Numar: / Termen: 2023

În caietul de sarcini pentru contractarea serviciilor privind modernizarea portalului ANABI pentru derularea licitațiilor, integrarea cu pagina de internet a ANABI și cu sistemul ROARMIS într-un sistem conceptual unitar și securizarea schimbului de date între acestea, elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2), modernizarea site-ului de prezentare a instituției și a portalului ANABI pentru derularea licitațiilor electronice”, finanțat prin PNRR, a fost prevăzut faptul că în cazul dispozitivelor de tip smartphone și tabletă, se va pune un accent deosebit pe designul modulului public al portalului, destinat utilizatorilor și participanților la licitații, care trebuie să ofere o experiență plăcută prin navigarea ușoară, intuitivă și simplistă, asemănătoare unei aplicații mobile.Distribuie: