2.3.1.1. Redactarea unei Selecții de bune practici privind luarea măsurilor asigurătorii în faza de urmărire penală (caracteristici bunuri, costuri de administrare asociate, analiză cost beneficiu, etc.).
Responsabili:
• PÎCCJ, ANABI
Instituții implicate:
• MAI

Status: indeplinit / Numar: / Termen: 2021

Sprijinirea organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării și administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare în cadrul procesului penal reprezintă una dintre funcțiile ANABI. Identificarea și diseminarea bunelor practici reprezintă o modalitate de îmbunătățire a calității și eficienței actului de justiție. Importanța identificării și diseminării bunelor practici cu privire la recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni este recunoscută la nivel european și internațional.

Pentru a își îndeplini funcția de identificare a bunelor practici și a promova excelența în activitatea organelor judiciare din România, ANABI și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au organizat, pe parcursul anilor 2022 și 2023, o serie de zece conferințe regionale și două conferințe naționale în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” (cod SIPOCA 1157, cod SMIS 152912), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Aceste evenimente continuă conferințele regionale și naționale organizate în cadrul proiectului anterior intitulat „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” (cod SIPOCA 56, cod SMIS 120082), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

La dezbaterile regionale au participat polițiști, procurori și specialiști în investigații financiare, care își desfășoară activitatea la nivelul parchetelor. În cadrul acestor evenimente, aproximativ 700 de participanți din toată țara au discutat teme de actualitate pentru practicienii din domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni (investigațiile financiare, confiscarea extinsă, cooperarea judiciară internațională) și au avut ocazia să prezinte exemple de spețe relevante la care au contribuit.

Cele mai relevante studii de caz au fost selectate și prezentate în cadrul conferințelor de la nivel național de la Constanța și Brașov, care au avut ca obiect schimbul de bune practici în materia identificării și recuperării produsului infracțiunii și a prejudiciilor.

Acestea au fost preluate într-o selecție de bune practici, al treilea volum de acest gen editat de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Precedentele ediții, din 2021 și 2022, au propus practicienilor 35 de modele de bune practici (16 în 2021 și 19 în 2022). În continuare, ediția a treia propune 19 studii de caz selectate din cele 96 de spețe.

Această serie de publicații reprezintă un îndrumar în domeniul indisponibilizării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni, pe care profesioniștii o pot utiliza atât în vederea cunoașterii unor aspecte teoretice, cât și a identificării unor situații practice în care organul de urmărire penală a recurs la anumite instrumente.

Studiile de caz au fost selectate pentru a ilustra patru instrumente cheie în orice anchetă penală de succes:

1. folosirea de metode avansate de investigație financiară (acces la baze de date și programe informatice specializate, realizarea de profile financiare, asigurarea probatoriului în vederea confiscării extinse);

2. aplicarea confiscării extinse;

3. utilizarea metodelor de cooperare de la nivel european și internațional (ordine europene de anchetă, echipe comune de anchetă, ordinul de sechestru, comisiile rogatorii internaționale);

4. sesizarea ANABI cu identificarea de bunuri în străinătate și administrarea bunurilor indisponibilizate (cereri de identificare de bunuri în străinătate, depunerea sumelor de bani în conturile unice în lei și valute, predarea bunurilor pentru depozitare, valorificarea anticipată).

De asemenea, în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 56, au fost elaborate două publicații care sintetizează și valorifică experiența practicienilor participanți la conferințele organizate de ANABI:

-     ghid de calculare a prejudiciului și instrumente de lucru;

-     bune practici în materia identificării, valorificării și confiscării bunurilor provenite din infracțiuni (2 volume).

Selecția de bune practici a fost tipărită într-un număr de 1.000 de exemplare și este utilizată drept instrument pentru sprijinirea procesului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni prin punerea la dispoziție unor instrumente care vor fi utilizate pe termen mediu/lung.

Totodată, în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” (cod SIPOCA 1157, cod SMIS 152912), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a fost realizată a treia ediție a selecției de bune practici, printată într-un tiraj de 500 de exemplare, din care 150 au fost diseminate către Inspectoratul General al Poliției Române și 150 către PÎCCJ.

În plus, în cadrul aceluaiși proiect, a fost dezvoltată o aplicație mobilă care încorporează diversele instrumente de lucru utilizate de practicieni în cursul procesului penal şi care va facilita aplicarea cât mai rapidă a acestora (spre exemplu, instrumente pentru evaluarea efectivă a bunurilor provenite din infracţiuni, cât şi estimarea costurilor de administrare şi valorificare a bunurilor indisponibilizate, anterior dispunerii măsurii asigurătorii a sechestrului; instrumente pentru întocmirea proceselor-verbale de aplicare a măsurii asigurătorii a sechestrului etc.).Distribuie: