2.4.1.5. Promovarea participării la licitațiile online organizate pentru valorificarea anticipată a bunurilor administrate de ANABI și confiscate în timpul procesului penal.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• Mass-media, ONG-uri, Furnizori de servicii

Status: indeplinit / Numar: / Termen: Permanent

A fost elaborată și implementată o campanie de informare publică, care a vizat creșterea vizibilității activității Agenției, în rândul personalului din instituțiile și autoritățile publice centrale, respectiv al publicului larg, în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912.

Campania de informare publică a avut un impact asupra notorietății ANABI în rândul publicului țintă format atât din practicieni dar şi din publicul larg – mass-media, cetățeni şi persoane potențial interesate de licitațiile publice organizate de Agenţie. Campania a evidențiat consolidarea rolului Agenţiei prin extinderea mandatului instituțional în 2022. Totodată, a crescut conștientizarea cu privire la existența și accesibilitatea portalului de licitații al ANABI aspect ce are impact direct asupra performanței în valorificarea bunurilor indisponibilizate. Nu în ultimul rând, interesul pentru procesul de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni rămâne foarte ridicat, iar campania de comunicare a determinat o creștere a interesului față de procesul de recuperare și valorificare a creanțelor provenite din infracțiuni, pe segmentele mare și foarte mare, de la 78,9% la 95,5%.  

În plus, în aplicarea dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 318/2015 și în cadrul procedurii de valorificare, ANABI a luat măsuri pentru promovarea sistematică și publicarea anunțurilor de licitații pe site-urile UNPIR, UNEJ, pe rețele de socializare precum și pe site-uri de specialitate – OLX, PUBLI24, LAJUMATE.RO etc., care să asigure o largă vizibilitate în mediul on-line.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 296 alin. (4) din Legea nr. 318/2015 modificată și completată prin Legea nr. 230/2022, anunţul de licitaţie se publică pe pagina de internet a Agenţiei, se afişează la sediul Agenţiei, la sediul primăriei de la locul vânzării bunurilor sechestrate, precum şi la locul vânzării.Distribuie: