ACTIVITATI/MASURI CONCRETE TERMEN DE REALIZARE STADIU
1.1.1.1. Transpunerea unor instrumente legale europene şi compatibilizarea instrumentelor naționale cu cele de cooperare internațională ratificate de România.
- Transpunerea Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului, ce conferă ANABI statutul de autoritate competentă cu acces la registrul conturilor bancare.
Responsabili:
• MAI
Instituții implicate în procesul de avizare:
• MF, PÎCCJ, MJ, ANABI
Instituții implicate în operaționalizare:
• MF, ANAF, PÎCCJ, MJ, ANABI, ONPCSB, IGPR
August 2021 (termen de transpunere) Decembrie 2021 status-indeplinit Detalii
1.1.2.1. Dezvoltarea cadrului legislativ, în vederea:
- reglementării posibilității valorificării de către ANABI a bunurilor imobile indisponibilizate pe parcursul procesului penal, la cererea sau cu acordul proprietarului;
- reglementării dreptului ANABI de a administra stocuri de marfă cu o valoare a stocului de peste 300.000 Euro, echivalent în lei;
- reglementării dreptului ANABI de a solicita și beneficia de suportul tehnic şi logistic din partea instituțiilor şi entităților publice sau regiilor autonome care dețin infrastructura sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special, precum produsele petroliere, deșeurile, materialele lemnoase, tutunul, alcoolul, etc., în situația necesității depozitării temporare a bunurilor atipice indisponibilizate (de exemplu, Garda de Mediu, Ocoalele Silvice ș.a.);
- introducerii obligativității actualizării anuale sau, la solicitarea ANABI, ori de câte ori este necesar, a capacităților de stocare existente la nivel național pentru bunurile indisponibilizate.
Responsabili:
• Guvernul României, MJ, MAI, ANABI
Instituții implicate:
• CSM, entitățile cu atribuții în domeniu
2021 status-indeplinit Detalii
1.1.2.2. Încheierea unor noi parteneriate instituționale.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• ANPC, ANSVSA, Garda de Mediu, ANAF, DGV, Romsilva
2022 status-inpregatire Detalii
1.1.2.3. Identificarea şi reducerea/simplificare a sarcinilor/barierelor administrative cu care se confruntă ANABI în contextul solicitării suportului tehnic şi logistic din partea instituțiilor şi entităților publice care dețin infrastructură sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special (produse petroliere, deșeuri, material lemnos, tutun, alcool).
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• entitățile care dețin infrastructura sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special
2022 - 2023 status-inpregatire Detalii
1.1.3.1. Operaționalizarea versiunii Beta (dezvoltarea modulelor și testarea) Sistemului Național Integrat de Evidență a Creanțelor provenite din Infracțiuni – ROARMIS.
Responsabili:
• ANABI, PÎCCJ
Instituții implicate:
• MJ, PÎCCJ, MAI, Instanțe, Parchete, ANAF
2021 - 2022 status-indeplinit Detalii
1.1.3.2. Formarea utilizatorilor aplicației ROARMIS.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• MJ, PÎCCJ, MAI, Instanțe, Parchete, ANAF
2022 status-indeplinit Detalii
1.1.3.3. Extinderea la nivel național a utilizării aplicației ROARMIS.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• MJ, PÎCCJ, MAI, Instanțe, Parchete, ANAF
2023 status-inpregatire Detalii
1.1.3.4. Consolidarea ROARMIS și interconectarea sistem ECRIS.
Responsabili:
• MJ, ANABI
Instituții implicate:
• PÎCCJ, CSM
2024 - 2025 status-inpregatire Detalii
1.1.3.5. Testarea într-un proiect pilot a unificării procedurilor de valorificare în mediul online pentru utilizarea și de către ANAF a platformei ANABI de valorificare a bunurilor provenite din infracțiuni.
Responsabili:
• ANABI, ANAF.
Instituții implicate: -
2022 - 2024 status-inpregatire Detalii
1.1.3.6. Consolidarea interoperabilității cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR), pentru facilitarea identificării situației juridice a bunurilor indisponibilizate.
Responsabili:
• ANABI, UNNPR
Instituții implicate: -
2025 status-inpregatire Detalii