1.1.3.5. Testarea într-un proiect pilot a unificării procedurilor de valorificare în mediul online pentru utilizarea și de către ANAF a platformei ANABI de valorificare a bunurilor provenite din infracțiuni.
Responsabili:
• ANABI, ANAF.
Instituții implicate: -

Status: derulare / Numar: / Termen: 2022 - 2024

La nivelul ANAF a fost inițiat un protocol de colaborare cu ANABI, prin care s-a solicitat punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a accesului Direcției generale executări silite cazuri speciale la platforma online a ANABI pentru derularea licitațiilor publice prin mijloace electronice la distanță organizate în scopul valorificării bunurilor sechestrate pentru recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni, creanțe aflate în administrarea ANAF prin structurile teritoriale de executare silită din componența direcției. Protocolul este în curs de semnare. 


Distribuie: