1.1.1.1. Transpunerea unor instrumente legale europene şi compatibilizarea instrumentelor naționale cu cele de cooperare internațională ratificate de România.
- Transpunerea Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului, ce conferă ANABI statutul de autoritate competentă cu acces la registrul conturilor bancare.
Responsabili:
• MAI
Instituții implicate în procesul de avizare:
• MF, PÎCCJ, MJ, ANABI
Instituții implicate în operaționalizare:
• MF, ANAF, PÎCCJ, MJ, ANABI, ONPCSB, IGPR

Status: indeplinit / Numar: / Termen: August 2021 (termen de transpunere) Decembrie 2021

Directiva (UE) 2019/1153 a fost transpusă prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni, aprobată prin Legea nr. 169/2022. Potrivit art. 3 alin. (3), a fost reglementat accesul direct al ANABI și al autorităților judiciare la registrul conturilor bancare.

În acest sens, la data de 15.03.2022, a fost semnat Protocolul de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen. 
Distribuie: