1.1.2.3. Identificarea şi reducerea/simplificare a sarcinilor/barierelor administrative cu care se confruntă ANABI în contextul solicitării suportului tehnic şi logistic din partea instituțiilor şi entităților publice care dețin infrastructură sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special (produse petroliere, deșeuri, material lemnos, tutun, alcool).
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• entitățile care dețin infrastructura sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special

Status: derulare / Numar: / Termen: 2022 - 2023

Raportul de analiză pentru identificarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă organele care procedează la aplicarea sechestrului, elaborat în cadrul proiectului Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 56, a identificat dificultățile întâmpinate de organele judiciare care procedează la aplicarea sechestrului, și de ANABI, ca urmare a modalității de luare a măsurii asiguratorii, prin raportare la volumul și natura bunurilor, în special lipsa de expertiză și evaluarea unor categorii de bunuri, precum și prin raportare la absența unei infrastructuri adecvate pentru depozitarea bunurilor, platforme, capacități de stocare pentru bunurile cu regim juridic special sau din zone cu regim juridic special, propunând, totodată, soluții pentru remedierea acestora.

Totodată, în scopul reducerii sarcinilor/barierelor administrative cu care se confruntă ANABI în contextul solicitării suportului tehnic şi logistic din partea instituțiilor şi entităților publice care dețin infrastructură sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim juridic special (produse petroliere, deșeuri, material lemnos, tutun, alcool), prin Legea nr. 230/2022 a fost reglementat dreptul Agenției de a beneficia, din dispoziţia organului judiciar, în mod gratuit, de suport tehnic şi logistic din partea autorităţilor, instituţiilor publice, regiilor naţionale, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale sau din partea oricărei alte persoane juridice de drept public care deţin infrastructura necesară sau au atribuţii în gestionarea bunurilor cu regim special. [art. 28 alin. (5) din Legea nr. 318/2015]

 Distribuie: