Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din aparatul propriu, în conformitate cu prevederile art. 478 şi art. 479 alin.(1)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.


Documente atașate
Distribuie: