ACTIVITATI/MASURI CONCRETE TERMEN DE REALIZARE STADIU
1.1.4.1. Crearea de instrumente de comunicare eficiente, de proceduri și standarde comune pentru toate instituţiile implicate în Sistemul național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, având ca reper Ghidul CSM de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media.
Responsabili:
• PÎCCJ, MJ, MF, MAI, ANABI, ANAF
Instituții implicate:
• CSM
2021 status-inpregatire Detalii
1.2.1.1. Identificarea de terenuri, înființarea, preluarea sau construirea de noi spații de depozitare pentru ANABI.
Responsabili:
• Guvernul României MJ, ANABI, MF
Instituții implicate:
• Alte entități publice care dețin spații și/sau terenuri adecvate
2025 status-inpregatire Detalii
1.2.1.2. Inventarierea spațiilor disponibile de tip „cameră de corpuri delicte”, a capacităților necesare și a nevoilor de modernizare și/sau extindere a acestora, inclusiv crearea unui centru de monitorizare a acestor spații.
Responsabili:
• MAI, PÎCCJ
Instituții implicate:
• IGPR, IGPF, IGJR, unitățile de parchet ș.a.
2021 - 2022 status-indeplinit Detalii
1.2.2.1. Încheierea de polițe de asigurare obligatorie pentru bunurile sechestrate și aflate în custodia organelor de cercetare penală pentru acoperirea eventualelor riscuri de deteriorare și distrugere a acestor bunuri.
Responsabili:
• MJ, PÎCCJ, MAI, MF
Instituții implicate:
• Companii de asigurare
Etapizat până în anul 2025 inclusiv status-inpregatire Detalii
1.2.2.2. Încheierea de polițe de asigurare de răspundere civilă profesională (ARCP) pentru specialiștii cu atribuții în domeniul administrării sau valorificării bunurilor sechestrate sau confiscate.
Responsabili:
• MJ, PÎCCJ, MAI, MF
Instituții implicate:
• Companii de asigurare
Etapizat până în anul 2025 inclusiv status-inpregatire Detalii
1.3.1.1. Înființarea unor structuri teritoriale fără personalitate juridică ale ANABI, la nivel regional, cu rol în sprijinirea structurii centrale ANABI și a autorităților judiciare organizate în teritoriu, în procesul de recuperare și valorificare a creanțelor provenite din infracțiuni.
Responsabili:
• Guvernul României MJ, ANABI
Instituții implicate:
• ANFP
2025 status-inpregatire Detalii
1.3.2.1. Completarea schemelor de personal şi extinderea celor existente la nivelul autorităților și instituțiilor cu atribuții în domeniu:
- Suplimentarea structurilor centrale și teritoriale cu personal cu atribuții în domeniul investigațiilor financiare pentru DIC, DICE, DCCO;
- Extinderea structurii de personal a ANABI, prin înființarea unui compartiment de audit public intern, a unui corp de control, precum și a unei UIP, precum şi personal pentru noile structuri teritoriale ale ANABI;
- Modificarea listei categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în cadrul ANABI, prin suplimentarea acesteia cu noi categorii: manager public, auditor public intern și specialist TIC.
Responsabili:
• Guvernul României, MJ, MAI
Instituții implicate:
• ANABI, IGPR
2025 status-inpregatire Detalii
1.3.2.2. Promovarea unui proiect de act normativ în vederea consolidării caracterului multidisciplinar al ANABI, prin extinderea duratei detașării funcționarilor publici şi a funcționarilor publici cu statut special.
Responsabili:
• Guvernul României, MAI, MJ, ANABI
Instituții implicate: -
2022 status-indeplinit Detalii
1.4.1.1. Dezvoltarea și acreditarea unui centru de formare și diseminare de bune practici la nivelul ANABI în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate: -
2022 - 2023 status-inpregatire Detalii
1.4.1.2. Continuarea derulării de programe de formare a formatorilor în domeniul identificării și administrării bunurilor indisponiblizate provenite din infracțiuni.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• Autorități și instituții publice solicitante
Permanent status-inpregatire Detalii