1.4.1.1. Dezvoltarea și acreditarea unui centru de formare și diseminare de bune practici la nivelul ANABI în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate: -

Status: derulare / Numar: / Termen: 2022 - 2023

Agenția a inițiat și efectuat demersuri în vederea identificării, în conformitate cu prevederile legale, a etapelor ce trebuie parcurse pentru autorizarea Agenției.

OBS:

Solicitările de sprijin/informații au fost transmise către autoritățile publice cu atribuții în procedura de avizare a standardului ocupațional (ANC), respectiv autorizarea Agenției ca centru de formare și diseminare de bune practici (Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti).

A fost semnat acordul de colaborare cu Ministerul Justiției în scopul avizării standardului ocupațional.


Distribuie: