1.3.2.2. Promovarea unui proiect de act normativ în vederea consolidării caracterului multidisciplinar al ANABI, prin extinderea duratei detașării funcționarilor publici şi a funcționarilor publici cu statut special.
Responsabili:
• Guvernul României, MAI, MJ, ANABI
Instituții implicate: -

Status: indeplinit / Numar: / Termen: 2022

Prin Legea nr. 230/2022, la art. 14 alin. (3) au fost introduse dispoziții privind detașarea: În cadrul Agenţiei se poate delega, detaşa şi/sau transfera personal din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 4, în condiţiile legii.

OBS:

(4) Prin derogare de la prevederile art. 505 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, detaşarea pe funcţiile prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. b) se poate dispune, numai cu acordul scris al funcţionarului public, pe o perioadă de cel mult 2 ani. Detaşarea se poate prelungi o singură dată, pentru o durată de cel mult 2 ani, numai cu acordul scris al funcţionarului public.Distribuie: