1.3.2.1. Completarea schemelor de personal şi extinderea celor existente la nivelul autorităților și instituțiilor cu atribuții în domeniu:
- Suplimentarea structurilor centrale și teritoriale cu personal cu atribuții în domeniul investigațiilor financiare pentru DIC, DICE, DCCO;
- Extinderea structurii de personal a ANABI, prin înființarea unui compartiment de audit public intern, a unui corp de control, precum și a unei UIP, precum şi personal pentru noile structuri teritoriale ale ANABI;
- Modificarea listei categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în cadrul ANABI, prin suplimentarea acesteia cu noi categorii: manager public, auditor public intern și specialist TIC.
Responsabili:
• Guvernul României, MJ, MAI
Instituții implicate:
• ANABI, IGPR

Status: derulare / Numar: / Termen: 2025

Prin Legea nr. 230/2022, pentru a asigura administrarea adecvată a infrastructurii IT aferentă funcțiilor Agenției, a fost reglementată o nouă categorie de personal în cadrul ANABI, respectiv cea de specialiști IT.

OBS:

Prin Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 9/2023, de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, a fost suplimentat la 60 numărul de posturi al ANABI.

Prin proiectul Hotărârii Guvernului de modificare a H.G. nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, a fost prevăzută înființarea compartimentului pentru implementarea proiectelor.

La nivelul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul IGPR, a fost suplimentat numărul de funcții, pe linia combaterii traficului de persoane și pe linia investigării financiare a grupărilor active pe această linie de muncă, astfel: 17 funcții de investigator financiar, din care 2 în cadrul DCCO – SIFGCO și câte una la nivelul fiecărei Brigăzi de CCO. În prezent, la nivelul structurilor de combatere a criminalității organizate sunt prevăzute, în statele de organizare, 40 de funcții de investigatori financiari.Distribuie: