Imobile confiscate

In temeiul prevederilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Agenţia publică pe pagina sa de internet informaţii actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante.

Datele cuprinse în prezenta rubrică sunt furnizate de către Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Imobil teren extravilan în suprafață de 518 mp categoria de folosință „arabil”

Tip confiscare: specială (Cod Penal 1969) Descriere: Imobil teren extravilan în suprafață de 518 mp categoria de folosință „arabil”, număr cadastral 66423, Archia,(nr. cadastral vechi...

22 Noi 2023

Mai multe detalii

Cota indiviză de 2/32 din imobilul teren intravilan în suprafață de 1534 mp categoria de folosință „drum”

Tip confiscare: specială (Cod Penal 1969) Descriere: Cota indiviză de 2/32 din imobilul teren intravilan în suprafață de 1534 mp categoria de folosință „drum”, număr...

22 Noi 2023

Mai multe detalii

Imobil teren extravilan în suprafață de 518 mp categoria de folosință „arabil”

Tip confiscare: specială (Cod Penal 1969) Descriere: Imobil teren extravilan în suprafață de 518 mp categoria de folosință „arabil”, număr cadastral 63557, Archia,(nr. cadastral vechi...

22 Noi 2023

Mai multe detalii

Imobil teren extravilan în suprafață de 518 mp categoria de folosință „arabil”, număr cadastral 66425

Tip confiscare: specială (Cod Penal 1969) Descriere: Imobil teren extravilan în suprafață de 518 mp categoria de folosință „arabil”, număr cadastral 66425, Archia,(nr. cadastral vechi...

22 Noi 2023

Mai multe detalii

Imobil teren extravilan în suprafață de 1.096.000 mp categoria de folosință „pădure” - comuna Arefu, parcela 47,64, UP V Valea cu Pești, UA 54, 55, 56, 57 A, B, V, 58 A, B, județul Argeș

Tip confiscare: specială Descriere: Imobil teren extravilan în suprafață de 1.096.000 mp categoria de folosință „pădure” situat în comuna Arefu, tarla 4, parcela 47,64, UP...

14 Noi 2023

Mai multe detalii

Imobil teren extravilan în suprafață de 737.712 mp categoria de folosință „pădure” situat în comuna Arefu, tarla 5, parcela 1,2, UP II Cumpăna, 113B, 114A, 114B, 115A,115B județul Argeș.

Tip confiscare: specială Descriere: Imobil teren extravilan în suprafață de 737.712 mp categoria de folosință „pădure” situat în comuna Arefu, tarla 5, parcela 1,2, UP...

14 Noi 2023

Mai multe detalii

Imobil teren extravilan în suprafață de 1.057.500 mp categoria de folosință „pădure” situat în comuna Nucșoara, tarla 13, parcela 18,19 UP V Valea Rea, UA 53, 54, 55, județul Argeș.

Tip confiscare: specială Descriere: Imobil teren extravilan în suprafață de 1.057.500 mp categoria de folosință „pădure” situat în comuna Nucșoara, tarla 13, parcela 18,19 UP...

14 Noi 2023

Mai multe detalii

Imobil teren extravilan în suprafață de 32.000 mp categoria de folosință „pădure” situat în comuna Nucșoara, tarla 15, parcela 71 UP V Jepi, UA 144B, județul Argeș

Tip confiscare: specială Descriere: Imobil teren extravilan în suprafață de 32.000 mp categoria de folosință „pădure” situat în comuna Nucșoara, tarla 15, parcela 71 UP...

14 Noi 2023

Mai multe detalii

Imobil teren extravilan în suprafață de 80.000 mp categoria de folosință „pădure” situat în comuna Nucșoara, tarla 15, parcela 71 UP V Jepi, UA 144B, județul Argeș

Tip confiscare: specială Descriere: Imobil teren extravilan în suprafață de 80.000 mp categoria de folosință „pădure” situat în comuna Nucșoara, tarla 15, parcela 71 UP...

14 Noi 2023

Mai multe detalii