Imobil situat în Municipiul Deva, str. Dorobanți nr. 20, județul Hunedoara, compus din teren intravilan în suprafață de 498 mp categoria de folosință „curți construcții”

Tip confiscare: specială (Cod Penal 1969)

Descriere: Imobil situat în Municipiul Deva, str. Dorobanți nr. 20, județul Hunedoara, compus din teren intravilan în suprafață de 498 mp categoria de folosință „curți construcții” și construcția C1 hală în suprafață construită la sol de 245 mp, parcela 3499/38/1, nr. top: 3499/38/1, număr cadastral 60239, înscris în Cartea Funciară nr. 60239 a Municipiului Deva (Nr. CF vechi 4173)

Adresa: Municipiul Deva, str. Dorobanți nr. 20, județul Hunedoara

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 69/22.05.2015 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosarul penal nr. 7525/97/2012 definitivă prin decizia penală nr. 1102/A/09.12.2016 a Curții de Apel Alba Iulia

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.   

Distribuie: