Imobil teren intravilan în suprafață de 499 mp categoria de folosință „arabil”

Tip confiscare: specială (Cod Penal 1969)

Descriere: Imobil teren intravilan în suprafață de 499 mp categoria de folosință „arabil”, nr. top: 554/5/1/2, număr cadastral 1734/2, înscris în Cartea Funciară nr. 66447 a Municipiului Deva (Nr. CF vechi 4221N)

Adresa: Municipiul Deva, județul Hunedoara

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 69/22.05.2015 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosarul penal nr. 7525/97/2012 definitivă prin decizia penală nr. 1102/A/09.12.2016 a Curții de Apel Alba Iulia

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini. 

Distribuie: