Imobil teren extravilan în suprafață de 1.096.000 mp categoria de folosință „pădure” - comuna Arefu, parcela 47,64, UP V Valea cu Pești, UA 54, 55, 56, 57 A, B, V, 58 A, B, județul Argeș

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil teren extravilan în suprafață de 1.096.000 mp categoria de folosință „pădure” situat în comuna Arefu, tarla 4, parcela 47,64, UP V Valea cu Pești, UA 54, 55, 56, 57 A, B, V, 58 A, B, județul Argeș.

Adresa: comuna Arefu, tarla 4, parcela 47,64, UP V Valea cu Pești, UA 54, 55, 56, 57 A, B, V, 58 A, B, județul Argeș

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 353/22.12.2021 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul penal nr. 1574/109/2016 definitivă prin decizia penală nr. 1/A/03.01.2023 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.  

Distribuie: