ACTIVITATI/MASURI CONCRETE TERMEN DE REALIZARE STADIU
2.1.1.1. Încheierea de noi acorduri de cooperare de către Ministerul Justiției, pentru consolidarea cooperării în domeniul recuperării activelor în vederea confiscării, în special cu state ce au expertiză şi rezultate în materie de cooperare cu jurisdicții off-shore.
Responsabili:
• MJ, ANABI
Instituții implicate:
• ANABI
2025 status-inpregatire Detalii
2.1.2.1. Reglementarea expresă a posibilității cooptării specialiștilor ANABI în echipele comune de anchetă (JIT) constituite în temeiul Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Responsabili:
• Guvernul României, MJ, ANABI
Instituții implicate:
• CSM, PÎCCJ
2023 status-blocat Detalii
2.2.1.1. Aprobarea unei metodologii și proceduri de lucru pentru facilitarea utilizării canalelor de cooperare ale Agenţiei în vederea identificării de active în jurisdicţii străine.
Responsabili:
• PÎCCJ
Instituții implicate:
• ANABI
2021 status-indeplinit Detalii
2.2.1.2. Aprobarea unei metodologii și proceduri de lucru pentru desfășurarea activităților incidente luării și punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale, precum și pentru planificarea sechestrelor, respectiv includerea în planurile de anchetă a unor activități de cunoaștere a costurilor asociate administrării şi valorificării bunurilor înaintea sechestrării, consolidarea cooperării cu ANABI anterior sesizării cu valorificarea anticipată a bunurilor mobile cu regim special de valorificare/circulație.
Responsabili:
• PÎCCJ
Instituții implicate:
• ANABI
2021 status-indeplinit Detalii
2.2.1.3. Aprobarea unei Metodologii privind identificarea, administrarea şi valorificarea bunurilor de lux/de valoare ridicată (precum avioane, yacht-uri, bijuterii, obiecte de artă, metale preţioase, monedă virtuală etc.).
Responsabili:
• PÎCCJ
Instituții implicate:
• ANABI
2021 status-indeplinit Detalii
2.2.1.4. Operaționalizarea conexiunii ANABI la reţeaua SIENA (prin acces direct) pentru securizarea, via EUROPOL, a comunicațiilor.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• MAI
2022 status-inpregatire Detalii
2.2.1.5. Promovarea unui proiect de lege de modificare a art. 5 din Legea nr. 141/2010, republicată, prin includerea ANABI în lista autorităților competente a primi acces direct sau indirect la „Semnalările privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale” din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări (SINS).
Responsabili:
• Guvernul României, MJ, MAI, ANABI
Instituții implicate:
• PÎCCJ, ANABI, CSM, Centrul Național, SIS, ANSPDCP
2022 status-blocat Detalii
2.2.1.6. Realizarea unei analize de drept comparat privind posibilitatea administrării societăților comerciale ale căror părți sociale/acțiuni majoritare sunt indisponibilizate în procese penale.
Instituții implicate:
• ANABI
2023 status-inpregatire Detalii
2.2.2.1. Dezbaterea și identificarea unei soluții optime cu privire la modalitățile și organele competente pentru executarea eficientă a hotărârilor judecătorești de confiscare în echivalent care nu pot fi aduse la îndeplinire de către ANAF (din motive obiective).
Responsabili:
• MJ, PÎCCJ, ANABI, ANAF
Instituții implicate:
• UNBR, CSM, ÎCCJ
2022 status-indeplinit Detalii
2.2.3.1. Întocmirea şi actualizarea anuală a listei laboratoarelor/ entităţilor acreditate (ex. RENAR), care să realizeze la solicitarea autorităţilor judiciare/ANABI expertize privind categorii de bunuri cu regim juridic special (ex. deşeuri, minereuri, băuturi alcoolice, material lemnos, tutun, produse petroliere etc).
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• ANEVAR, autorităţi cu competenţe în reglementarea şi certificarea laboratoarelor/entităţilor
2022 status-inpregatire Detalii