2.2.1.2. Aprobarea unei metodologii și proceduri de lucru pentru desfășurarea activităților incidente luării și punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale, precum și pentru planificarea sechestrelor, respectiv includerea în planurile de anchetă a unor activități de cunoaștere a costurilor asociate administrării şi valorificării bunurilor înaintea sechestrării, consolidarea cooperării cu ANABI anterior sesizării cu valorificarea anticipată a bunurilor mobile cu regim special de valorificare/circulație.
Responsabili:
• PÎCCJ
Instituții implicate:
• ANABI

Status: indeplinit / Numar: / Termen: 2021

A se vedea măsura 2.2.1.1


Distribuie: