2.2.2.1. Dezbaterea și identificarea unei soluții optime cu privire la modalitățile și organele competente pentru executarea eficientă a hotărârilor judecătorești de confiscare în echivalent care nu pot fi aduse la îndeplinire de către ANAF (din motive obiective).
Responsabili:
• MJ, PÎCCJ, ANABI, ANAF
Instituții implicate:
• UNBR, CSM, ÎCCJ

Status: indeplinit / Numar: / Termen: 2022

La data de 21 iulie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 734 Legea nr. 230 din 19 iulie 2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015, act normativ care extinde mandatul instituțional al Agenției Naționale de Adminstrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Potrivit dispozițiilor art. 3 lit. a) și art. 24 alin. (2) din actul normativ sus-menționat, Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii: a) de facilitare a urmăririi şi a identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în tot cursul procedurilor judiciare penale, inclusiv în faza de punere în executare a hotărârii penale(..). (2) Agenţia este autorizată să solicite date şi informaţii altor oficii de recuperare a creanţelor sau autorităţi cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe, în vederea punerii în executare a unei dispoziţii de confiscare, în cazurile prevăzute la art. 112 alin. (3) şi (5) şi art. 112^1 alin. (6) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.Distribuie: