Apartament nr. 22 și loc de parcare, situat în com. Șelimbăr, sat Șelimbăr

În temeiul art. 29 din Legea nr. 318/2015 modificată si completată prin Legea nr. 230/2022[1] coroborat cu art. 252^1 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că, la data de 18.09.2024, ora 11:00, în localitatea București, sector 3, bd. Regina Elisabeta nr. 3, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează prima licitație publică pentru următoarele bunuri imobile:

Denumirea bunurilor imobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare

 LEI (exclusiv TVA)

Preț de evaluare

EURO (exclusiv TVA)

Cota TVA*

 

1. APARTAMENT nr. 22 situat în com. Șelimbăr, sat Șelimbăr, strada Doamna Stanca, nr. 29, bloc 6, etaj 3, jud. Sibiu

 

-  număr cadastral 115631-C1-U22, intabulat în CF nr. 115631-C1-U22 a localității Șelimbăr

-  Suprafața construcție: 44 mp

-  Suprafața utilă: 35,1 mp

-  Nr. camere: 1

-  Nr băi: 1

-  cotă-parte  de 11,84/662 părți din terenul de 662 mp situat în intravilanul comunei Șelimbăr, sat Șelimbăr, strada Doamna Stanca, nr. 29, jud. Sibiu, înscris în cartea funciară nr. 115631 a localității Șelimbăr, nr. cadastral 115631

-  cota-parte de 3510/313550 din părțile comune indivize care sunt: terenul clădit si neclădit, liftul si casa scării de la toate nivelurile, branșamentele de apa, canalizare, gaz, energie electrica pana la intrarea in apartamente, acoperișul, zidurile despărțitoare si fundațiile

-  compus din 1 (una) camera, hol, baie, bucătărie, balcon

 

Stare tehnică: apartamentul este dotat cu centrală termică proprie, cu încălzire in pardoseală.

 

Apartamentul se vinde nemobilat.

 

2. LOC DE PARCARE  (nr. 4) situat în comuna Șelimbăr, sat Șelimbăr, strada Doamna Stanca, nr.29, jud. Sibiu, înscris în cartea funciară nr. 115289 a localității Șelimbăr, nr. cadastral 115289

-  Suprafața: 11,6 mp

 

Caracteristici juridice:

-  Utilizare legală: loc de parcare

-  Destinație construcții: rezidențial

-  Restricții de sistematizare: nu se cunosc

 

Sarcini: sechestrul asigurător până la concurența sumei de 167582 Euro în vederea confiscării speciale și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare, în vederea evitării ascunderii, distrugerii, înstrăinării sau sustragerii de la urmărire a bunurilor respective (Ordonanța de instituire sechestru din data de 04.04.2024 emisă în dosarul nr. 121D/P/2022 de DIICOT VALCEA)

 

Loc predare: com. Șelimbăr, sat Șelimbăr, județul Sibiu.

Costurile ocazionate de transferul dreptului de proprietate (ex. intabularea în CF, etc) sunt în sarcina viitorului adjudecatar.

333.300

67.000

-

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul.

[1] Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative


Documente atașate
Distribuie: