Servicii de tipărire și livrare pentru elaborarea unor selecții de bune practici urmare a dezbaterilor realizate în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56.

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să încărcați/publicați oferta dumneavoastră de preţ în SEAP, până la data de 13.12.2022, ora 23:59, conform condițiilor și cerințelor anexate, în vederea achiziţionării Servicii de tipărire și livrare pentru elaborarea unor selecții de bune practici urmare a dezbaterilor realizate în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56, CPV: 79823000-9 Servicii de tipărire si de livrare (Rev.2)

 


 Pentru mai multe informații accesați https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100463585


Documente atașate
Distribuie: