RO EN FR

Raport anual ANABI


În temeiul art. 13 din Legea nr. 318/2015  pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Consiliul de coordonare aprobă raportul anual de activitate al Agenţiei, care se prezintă de către directorul general al acesteia.

Prin două acte normative subsecvente au fost detaliate elementele de conținut și termenul în care acest raport anual se elaborează și se aprobă. Astfel, potrivit art. 6 lit. h din Hotărârea de Guvern nr. 358/2016 s-a stabilit faptul că „directorul general prezintă spre aprobare Consiliului Agenţiei raportul anual de activitate, inclusiv sub forma bilanţului anual prevăzut la art. 37 alin. (1) din Lege”.

Potrivit art. 2 alin. 2 din Hotărârea nr. 933/2016, „prin bilanţ anual se înţelege raportul prevăzut la art. 43 lit. f) din Legea nr. 318/2015, întocmit anual până la data de 15 februarie, în materia recuperării creanţelor provenite din infracţiuni, pe baza datelor furnizate de către Ministerul Public, de instanţele de judecată, de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau de alte instituţii competente, prin care sunt stabilite inclusiv sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate prin hotărâri definitive în materie penală”.

Documente atașate