03Mar 2017

Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor, 27 februarie - 03 martie 2017

Icirc;n perioada 27 februarie - 03 martie 2017 a avut loc cea de-a doua reuniune în cadrul proiectului „Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”, proiect derulat de către Ministerul Justiției și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în cooperare cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția. La reuniunea dedicată formării de formatori în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, au participat...
22Feb 2017

Comunicat de presă privind Raportul anual de activitate al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Raportul anual de activitate al ANABI este structurat pe 10 capitole, în cadrul cărora sunt prezentate demersurile întreprinse de Ministerul Justiției și ANABI privind dezvoltarea cadrului normativ și instituțional necesar desfășurării activității Agenției, precum și prioritățile ce urmează a fi avute în vedere pentru anul curent. Elementul de noutate surprins în cadrul Raportului se referă la repartizarea, în conformitate cu art. 37 din Legea nr. 318/2015, a sumelor încasate din...
09Feb 2017

Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor, 30 ianuarie - 03 februarie 2017

Icirc;n perioada 30 ianuarie - 03 februarie 2017 a avut loc prima reuniune în cadrul proiectului „Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”, proiect derulat de către Ministerul Justiției și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în cooperare cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția. La reuniune,  dedicată formării de formatori în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, au participat procurori, ofițeri...
09Feb 2017

Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor, 30 ianuarie - 03 februarie 2017

Icirc;n perioada 30 ianuarie - 03 februarie 2017 a avut loc prima reuniune în cadrul proiectului „Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”, proiect derulat de către Ministerul Justiției și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în cooperare cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția. La reuniune, dedicată formării de formatori în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, au participat procurori, ofițeri...
29Noi 2016

ANABI - o abordare integrată a recuperării creanţelor provenite din infracțiuni

Interviu cu Adrian Baboi-Stroe, secretar de stat în Ministerul Justiției realizat de Cristian Câmpeanu pentru Revista 22. Care este rolul Agenției de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) și cărei nevoi răspunde? Rolul ANABI este de a asigura o creştere a ratei de executare a deciziilor de confiscare dispuse în procesele penale, printr-o administrare eficientă a bunurilor sechestrate care sunt repartizate Agenţiei. Corelativ, vor creşte veniturile aduse la bugetul de stat, precum şi...
29Noi 2016

Technical briefing organizat de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI)

17Noi 2016

Proiectul „Ordinului comun pentru aprobarea metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate”

Icirc;n temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul „Ordinului comun pentru aprobarea metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate”.Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 25.11.2016, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax...
14Noi 2016

Promulgarea Legii nr. 216 din 2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate

La data de 14.11.2016, președintele României a promulgat prin Decretul nr.942/2016 Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate.Potrivit acestui act normativ, ”Bunurile imobile intrate, prin confiscare,în cadrul procesului penal, în proprietatea privată a statului pot fi transmisecu titlu gratuit în domeniul public al statului şi în administrareaautorităţilor administraţiei publice centrale, altor instituţii publice deinteres naţional, după caz, sau regiilor autonome de interes naţional, denumiteîn continuare entităţi beneficiare,...
04Noi 2016

Dezbaterea privind proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

La sediul Ministerului Justiţiei, vineri, 04 noiembrie, a avut loc dezbaterea privind proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015.Evenimentul a reunit reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerului Sănătăţii, Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, Parchetului de pe lângă Înalta Curtede Casaţie şi Justiţie, Agenţiei Naţionale...
04Noi 2016

ANABI va dispune de un sistem informatic integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) va dispune un sistem informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni în valoare de aproximativ 850.000 de franci elvețieni.Ministerul Justiției împreună cu Ambasada Confederației Elveției la București au lansat vineri, 4 noiembrie 2016, proiectul “Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor”.La eveniment au participat domnul Adrian BABOI-STROE, Secretar de stat în...