„Guvernul va sprijini combaterea criminalității și se va concentra mai mult pe recuperarea prejudiciilor”. Cătălin Predoiu : „Banii furați prin corupție sau crimă organizată și ascunși de infractori în companii off-shore sunt ai cetățenilor și trebuie recuperați. Asta ne propunem.”


În calitate de Președinte în Exercițiu al CARIN1, Ministerul Justiției - prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organizat la Bucureşti, în perioada 5-7 noiembrie 2019, Întâlnirea Generală Anuală a Rețelei. Evenimentul a reunit aproximativ 140 de practicieni în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracțiuni, din peste 60 de jurisdicţii, inclusiv reprezentanţi ai EUROPOL2 - care asigură Secretariatul permanent al CARIN, precum și EUROJUST3. La întâlnire au fost prezenţi şi reprezentanţi ai reţelelor regionale, respectiv din cadrul ARINSA (Reţeaua de Recuperare a Creanţelor din Africa de Sud), ARIN-AP (Reţeaua de Recuperare a Creanţelor din Asia Pacific), ARIN-WCA (Reţeaua de Recuperare a Creanţelor din Vestul şi Centrul Asiei) şi ARIN-CARIB (Reţeaua de Recuperare a Creanţelor din Caraibe), precum și din cadrul Consiliului de Cooperare a Statelor Arabe din Golf.


În alocuțiunea susținută la deschiderea evenimentului, domnul Cătălin PREDOIU, ministrul justiției, a transmis participanților mesajul privind angajamentul Guvernului României de a lupta împotriva corupției și criminalității, subliniind accentul pe care Programul de Guvernare îl pune pe eficiența întregului proces de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni. În acest context, ministrul justiției a încurajat jurisdicțiile reprezentate în CARIN să coopereze cu ANABI, asigurând faptul că, în mandatul său, alocarea resurselor necesare pentru Agenție constituie o prioritate pentru ca aceasta să fie eficientă și conectată atât intern, cât și internaţional cu partenerii săi instituționali. Ministrul justiției a subliniat importanța cooperării și schimbului de bune practici la nivel internaţional. Un astfel de exemplu l-a constituit operaționalizarea în anul 2010 la nivelul Ministerului Justiției a Oficiului de Recuperare a Creanțelor, pornind de la modelele oferite de partenerii britanci și americani. Ulterior, acest compartiment a fost consolidat la nivel de Agenție, devenită operațională în decembrie 2016.


În linie cu Planul strategic CARIN pentru 2018-2021, Preşedinţia CARIN exercitată de ANABI se concentrează pe următoarele teme: urmărirea și recuperarea produsului infracțional aparținând entităților corporative; administrarea, returnarea și reutilizarea bunurilor produs al infracţiunii; urmărirea și recuperarea monedelor virtuale. Toate aceste teme sunt abordate inclusiv cu accent asupra cooperării cu jurisdicțiile off-shore.

Concluziile reuniunii anuale vor constitui fundamentul recomandărilor pe care Rețeaua urmează a le înainta la sfârșitul anului curent Comisiei Europene în vederea îmbunătățirii politicilor europene și internaționale în domeniu recuperării creanţelor provenite din infracțiuni.


Despre proiect

În luna octombrie 2018, Comisia Europeană a adoptat Programul Anual de Lucru al Fondului Intern de Securitate pentru anul 2018. Similar anului 2016, Programul Anual prevede un grant direct pentru rețeaua CARIN în valoare de 500.000 Euro.

Președințiile CARIN 2019-2020 (România și Belgia) implementează în prezent proiectul „Consolidarea capacităţii CARIN ca un centru de expertiză prin continuarea dezvoltării reţelei şi prin diseminarea celor mai bune practici, prin dezbaterea provocărilor cu care se confruntă profesioniştii în domeniul recuperării creanţelor”. Proiectul vizează dezvoltarea contactelor reţelei, în special cu jurisdicțiile off-shore (2019) și regiunea MAGREB (2020). Acest demers va conduce la extinderea suplimentară a rețelei cu noi puncte de contact în cadrul agenţiilor de aplicare a legii. CARIN va dezvolta, de asemenea, cooperarea stabilită anterior cu Orientul Mijlociu și regiunea Africii de Nord (rețeaua MENA) în 2017, Macao, Hong Kong și China, în 2018.

În plus, reţeaua CARIN va continua măsurile în vederea consolidării acesteia ca centru de expertiză în recuperarea creanţelor și pentru a promova schimbul de informații și bune practici.


Prin Legea nr. 318/2015, ANABI este desemnată drept oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătura cu infracţiunile. Totodată, Agenţia este desemnată drept oficiu naţional pentru gestionarea bunurilor îngheţate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană.


[1] Rețeaua de Cooperare Inter-Agenții Camden (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network)


2 Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii


3 Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală
Distribuie: